Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Fel upptäckta vid granskning av ett antal gynekologiska cellprover

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2016-05-02
  •  Källa: Region Norrbotten

Ett antal cellprover från kvinnor i Norrbottens län har analyserats felaktigt. Vid en kontroll av 2 500 cellprover upptäcktes tjugo kvinnor som hade cellförändringar som måste behandlas.

En av dessa kvinnor har utvecklat livmoderhalscancer, vilket har lett till en lex Maria-anmälan från Norrbottens läns landsting och diagnostikföretaget Unilabs. Nu kontrolleras ytterligare 7 200 prover.

Bakgrund

I november 2014 tog Unilabs över ansvaret för gynekologiska cellprover i Norrbottens län. Tidigare bedrevs verksamheten av Norrbottens läns landsting med stöd av Västerbottens läns landsting som hade det medicinska ledningsansvaret. Vid en intern kvalitetsgranskning som inleddes av Unilabs i juni 2015 upptäcktes att tjugo kvinnor, vars prover tidigare bedömts som normala, hade cellförändringar som behövde behandlas. De berörda kvinnorna kallades till en förnyad undersökning. En av kvinnorna hade utvecklat livmoderhalscancer. Samtliga kvinnor har nu fått behandling.

– Vi beklagar djupt det lidande och den oro som patienter och anhöriga drabbats av till följd av de fel som har uppdagats. Det är viktigt att man som patient kan känna förtroende för vården och att kvinnor fortsätter att komma till cellprovtagning. Det är fortfarande det bästa sättet att i tidigt skede kunna upptäcka och behandla livmoderhalscancer, säger biträdande landstingsdirektör Jonas Thörnqvist Norrbottens läns landsting.

Efterkontroll

De felaktiga provsvaren upptäcktes vid en kontroll av nära 2 500 prover som analyserats av en enskild diagnostiker från december 2014 och framåt. Diagnostikern som felbedömt de aktuella cellproverna avled hösten 2015.

– För Unilabs är patientsäkerheten oerhört viktig och vi ser allvarligt på de fel som nu upptäckts. När vi tog över verksamheten vidtog vi åtgärder för att säkerställa att den här sortens situationer inte ska kunna uppstå. Bland annat ska cellprover från samma kvinna aldrig granskas av samma diagnostiker två gånger i rad, säger Nicholas Holthuis, anmälningsansvarig lex Maria, Unilabs.

Alla prover granskas

På uppdrag av Norrbottens läns landsting granskar nu Unilabs alla prover som diagnostikern analyserat sedan 2010. Det rör sig om cirka 7200 prover tagna under perioden 2010-2014.

– Det är viktigt att vi har ett screeningprogram av hög kvalitet och med hög patientsäkerhet. Vi välkomnar att det görs en ordentlig utredning för att se om fel har begåtts även före december 2014, säger Ewa Lassén, verksamhetschef laboratoriemedicin, Västerbottens läns landsting.

Om fler felaktiga provsvar upptäcks kommer de berörda kvinnorna att bli kallade till förnyad undersökning. Granskningen av prover tagna före 2014 beräknas bli klar i juli i år, och gäller även kvinnor som flyttat från Norrbotten eller som på grund av ålder inte längre kallas till provtagning.

Har man frågor kring eftergranskningen och kvalitetssäkring av gynekologiska cellprover finns information på www.nll.se/cellprovsfragor. Unilabs uppmanar kvinnor som har frågor om sina cellprover att höra av sig till landstinget på telefonnummer 0920-28 27 97.

För mer information kontakta:

Jonas Thörnqvist
Biträdande landstingsdirektör, Norrbottens läns landsting, 070-377 82 79

Anna Pohjanen
Överläkare, länschef obstetrik och gynekologi, Norrbottens läns landsting, 070-637 60 20

Nicholas Holthuis
Anmälningsansvarig lex Maria, Unilabs, 073-344 00 74

Ewa Lassén
Överläkare, verksamhetschef laboratoriemedicin, Västerbottens läns landsting, 070-634 37 27

Cecilia Odelsparr
Kommunikationsansvarig, Unilabs, 070-736 36 58

Vid frågor om ditt cellprov, ring vår svarstelefon

De kvinnor som vill veta om deras cellprover berörs av en eventuell omgranskning kan få
besked om detta genom att kontakta Norrbottens läns landstings svarstelefon.

Numret är 0920-28 27 97

Telefonen är bemannad på vardagar måndag till fredag mellan klockan 08:00-11:00 och 13:00 till 15:00. Den som ringer får uppge sitt namn och personnummer varefter man får förslag på tidpunkt att bli uppringd av en barnmorska. Svaret på om man är berörd eller inte får man i ett brev till sin folkbokföringsadress.

Fakta om cellprovsundersökningar

Genom att regelbundet lämna ett gynekologiskt cellprov kan kvinnor skydda sig mot livmoderhalscancer. Cellprovet tas från livmodertappen i underlivet och kan tidigt visa om du har cellförändringar som skulle kunna leda till livmoderhalscancer.

De flesta cellförändringar som upptäcks är lättare förändringar som läker av sig själv, men en del behöver tas bort. Det är mycket ovanligt men cellprovet kan visa att du har cancer. Då brukar cancern vara i ett tidigt stadium och behandlingen kan bli enklare och med färre biverkningar än om cancern upptäckts senare.

Kvinnor i Sverige kallas regelbundet till gynekologisk cellprovtagning, så kallad screening. Om du är mellan 23 och 50 år kommer kallelsen vart tredje år. Därefter vanligtvis var femte år tills man är 60 år gammal. Om du är över 50 år kan rutinerna skilja sig lite beroende på var du bor i landet.

Du kan även få lämna cellprov om du är hos barnmorska eller gynekolog för att genomgå en gynekologisk undersökning av andra skäl.

Läs mer om gynekologisk cellprovtagning på www.1177.se.

Om Unilabs

Unilabs är ett diagnostikföretag med verksamhet inom laboratoriemedicin och radiologi. Unilabs arbetar inom både offentlig och privat hälso- och sjukvård på uppdrag av sjukhus, närakuter, primärvård och fristående mottagningar.

Inom laboratoriemedicin genomför Unilabs analyser av blodprover, cellprover och andra analyser inom klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi och cytologi samt transfusionsmedicin.

När det gäller radiologi utför Unilabs undersökningar inom mammografi och andra röntgenundersökningar.

Unilabs i Sverige utför årligen 13 miljoner laboratoriemedicinska analyser och 500 000 radiologiundersökningar.

Verksamheten har drygt 800 medarbetare i Sverige och sammanlagt 5 300 medarbetare i Europa. Unilabskoncernen har verksamhet i 13 länder och ägs av fonder förvaltade av Nordic Capital och Apax Partners.

Kontaktperson

Namn: Se ovan.

29 april 2016
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering