Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

SAM - Främja hälsa hos barn och unga

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

SAM syftar till att främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga i Norrbotten. SAM är en arbetsmodell som syftar till ökad förståelse, kompetens och samverkan rörande barn och ungas psykiska hälsa.

Vi vill motivera och inspirera fler till att initiera och arbeta med främjande insatser. SAM agerar för att varje ung människa, oavsett vem hen är, ska ses som betydelsefull. 

Bild till SAM-projektet

 

Långsiktighet och gemensamt ansvar

Att ta ett ordentligt tag med samtliga av de aktörer som möter barn och unga för att förebygga psykisk ohälsa är ett omfattande och tidskrävande arbete. Samtidigt ger det klara, strategiska vinster både i förbättrade samarbeten, ökad kompetens, gemensamma kartläggningar kring behov av stöd och möjligheter till stora gemensamma satsningar. Och framförallt får länets unga möjlighet att påverka då SAM-projektet lyssnar in de ungas egna röster. Särskilt betydelsefullt är att professionerna får ökad förståelse för vilka insatser som faktiskt gör skillnad för ungas hälsa.

Långsiktiga mål 

  • Att andelen elever i gymnasiets första år som de tre senaste månaderna ofta eller alltid känt sig ledsna eller nedstämda minskar.
  • Att andelen unga som tar sitt liv minskar.
  • Att införa en nollvision gällande självmord i Norrbotten.
  • Att skapa ett väl fungerande samarbete med en klar ansvarsfördelning mellan aktörer såväl centralt som lokalt kring främjandet av psykisk hälsa hos unga i Norrbotten.

18 september 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering
  • 28
  • MAR
  • 2018
  • 09:56

Nyhetsbrev SAM mars 2018

Det första nyhetsbrevet för SAM finns nu tillgängligt.

Nyhetsbrev SAM mars 2018

Se alla nyheter