Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Fullmäktigeutbildning 1

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Den folkvalda församlingen, landstingsfullmäktige, samlades den 4-5 november på Pite Havsbad för att genomgå sin första utbildning för mandatperioden. Missade du den? Här kan du ta del av samtliga föreläsningar.

Hur styrs landstinget?

Veronica Sundström, verksamhetsdirektör, inledde dagen med att berätta om landstinget som politiskt styrd verksamhet. Landstinget har en sammanhållen ledning med ett samspel mellan politik och verksamhet. De förtroendevalda företräder helheten och allmänintresset men samspelar samtidigt med landstingsdirektören som är länken till tjänstemannaorganisationen, som i sin tur ska leda och utföra arbetet. Andra berörda ämnen under föreläsningen var ledning och kvalitet inom vården.

Bra kvalitet kostar inte pengar

Det är snarare brister i kvaliteten som kostar för landstinget. Men det finns proaktiva arbetssätt att ta vid för att minska kostnaderna drastiskt innan de når sjukvården.

- De flesta kostnader kan halveras. Exempelvis fallskador som idag beräknas kosta fyra miljarder kan med proaktivt arbete bli halveras till två miljarder, menar Veronica Sundström.

Se Veronika Sundströms presentation här

 
Veronica Sundström, verksamhetsdirektör

 

Landstinget – demokratins regionala nivå

Anna Lindberg, tf. chef för avdelningen Regional utveckling berättade om landstingets ansvar för välfärd i samhället och det grundläggande uppdraget med betoning på tillväxt.

Landstinget är verksamt inom många områden inte bara hälso- och sjukvård. Områden som Kultur och utbildning samt regional utveckling är två stora områden som innefattar allt från jämställdhet, infrastruktur till teater- och slöjdverksamhet.

-  Som regionpolitiker ansvarar ni i fullmäktige för territoriet och den geografiska platsen, upprepade Anna Lindberg under föreläsningen.

Kraftsamling
En konferens och tillika mötesplats för den som är intresserad att diskutera tillväxtfrågor inom kategorierna unga, jämställdhet, mångfald och integration. Dialogerna sker via rundabordssamtal och syftar till att ta regionen framåt. Hittills har 400 samtal och sju konferenser mellan 2012-2014 genomförts.

Ta del av Anna Lindbergs föreläsningsmaterial här


Anna Lindberg, tf. chef för avdelningen Regional utveckling 


Bakgrund och roller

Anne Bylund från Nätverken Hälsa och demokrati samt Uppdrag hälsa, berättade om fullmäktiges roller och ansvar.

Som befolkningsföreträdare har man olika roller. I fullmäktige är man både finansiär och delägare av landstingets verksamheter. Prioritet ligger i att identifiera behov, prioritera mellan olika behov och finansiera åtgärderna för att uppfylla behoven. Viktigt är också gränsen mellan förtroendevald och tjänsteman. Fullmäktige är experter på befolkningen, medan tjänstemännen är experter inom sakområdet.

Ta del av Anne Bylunds presentation om fullmäktiges roll här


Anne Bylund från Nätverken Hälsa och demokrati samt Uppdrag hälsa

 

Befolkningens behov

Anne Bylund från Nätverken Hälsa och demokrati samt Uppdrag hälsa, berättade vidare om hälso- och sjukvård ur befolkningens behov tillsammans med Åsa Rosendahl, statistiker på Folkhälsa, Norrbottens läns landsting.

Under föreläsningen gick man in på innebörden av behov. Behov kan se olika ut beroende från vilken grupp i befolkningen man tillfrågar. Professionens behov skiljer sig med största sannolikhet från vårdtagarens behov.

Tillsammans med Åsa Rosendahl presenterades ett gediget statistiskt underlag för olika behov och utmaningar länet har gentemot övriga delar av Sverige. En av alla utmaningar är exempelvis att kvinnor i Kiruna lever ett år kortare än i andra delar av länet.

Ta del av Anne Bylunds presentation om befolkningens behov här


Åsa Rosendahl, statistiker, Norrbottens läns landsting.

Tandhälsa - en utmaning

Monica Degerman, övertandläkare från divisionsstaben berättade främst om utmaningen med äldres munhälsa.

Många rapporter de senaste åren visar att äldres munhälsa är kritisk, framförallt för att den glöms bort i allt högre utsträckning. Vid högre ålder kan man se hur de äldre tappar kontakten med tandvården, vilket är en stor riskfaktor eftersom dålig munhälsa kan få svåra konsekvenser. Dålig munhälsa ökar bland annat risken för lunginflammation, typ 2-diabetes men också för hjärtsjukdomar.

Ta del av Monica Degermans presentation om äldres munhälsa här

 


Monica Degerman, övertandläkare på divisionsstaben

 

Genomsnittets lögn

Håkan Linnarsson, Västra Götalandsregionen (VGR), berättar om statistikens för och nackdelar och hur man som förtroendevald kan använda siffrorna i sitt jobb när det gäller sjukvården.

Att ständigt förlita sig på genomsnittet i statistiken kan visa sig ohållbart. Man måste bryta ner siffror på detaljnivå för att identifiera de individuella behoven. Med hjälp av register har man i VGR hittat statistik som indikerat att det förekommit undernärda barn i regionen som har haft samma mått, omfång, längd som återfinns bland barnen på Afrikas Horn.

Håkan Linnarsson menar att man inte har hittat dessa problem tidigare. De har funnits undernärda barn länge, men innan man valde att bryta ner statistiken på gatunivå, kunde man inte identifiera problemen.

- Att göra lika är att göra ojämlikt. Alla behöver inte samma vård, menar Håkan Linnarsson.

 

Hjärt- och kärl – konsekvenser av levnadsvanor

Kell Mellander, överläkare på Kalix sjukhus berättade om konsekvenserna av norrbottningens levnadsvanor.

Kjell Melander inledde föreläsningen med att berätta om åderförkalkningssjukdomar som är Norrbottens högsta orsak för flest dödsfall. Detta är något som drabbar både män och kvinnor i Europa men här i Sverige är det Kalix och Gällivare som toppar statistiken där andelen som insjuknar i hjärtinfarkt har diabetes.

Arv och miljö är de största påverkansfaktorerna för åderförkalkningssjukdomar där miljön anses som den största. Genom enkla medel så som att sluta röka, motionera mer och ändra vår kost till de mer gröna alternativen skulle vi se en tydlig förändring i dessa siffror, menar Kjell Melander.

Ta del av Kjell Melanders presentation här


Kell Mellander, överläkare på Kalix sjukhus

 

Barn och ungas psykiska hälsa

Ing-Marie Wieselgren från Sveriges kommuner och landsting berättade via film om projektet Psynk och hur samhällets krav påverkar landets barn.

Samhället har förändrats mycket om vi blickar tillbaka de senaste 20 åren, ett påstående som många skulle kunna skriva under på. Med samhället utvecklas också befolkningen, i alla fall stora delar av den. Sen finns det en grupp som inte följer utvecklingen lika bra. De som upplever att de inte passar in i samhället. Dessa drabbas inte helt osannolikt av psykiska sjukdomar när pressen och kraven från samhället blir för stora och för många.

Läs mer om Psynkprojektet 

 

Nya perspektiv i kommun och landsting

Jane Larsson, landstingsråd i Värmlands läns landsting berättade om hur man via projektet Nya perspektiv skapat en lyckad mötesplats för politiker och tjänstemän som endast går ut på dialog. Inte ett enda beslut fattas.

Nya perspektiv är med andra ord ett forum för kreativa idéer och diskussioner där politiker och tjänstemän från kommun och landsting samlas för att diskutera. Projektet går tydligt ut på att inga beslut ska fattas vid eventet, men eftersom att majoriteten av deltagarna tillhör högsta ledningsnivån i sina organisationer får diskussionerna ofta direkta effekter på arbetet. Exempelvis:

- Andelen 6-åringar med övervikt/fetma har minskat från 25 till 21 %.

- Andelen elever i åk 1 på gymnasiet som aldrig provat alkohol ökar från 29 till 32 %.

Läs mer om Nya perspektiv

13 mars 2015
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering