Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Ersättning för inkomstbortfall

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

För de sammanträden som berättigar till sammanträdesarvode ersätts förlorad arbetsförtjänst. Gäller även för andra aktiviteter som ingår i uppdraget. Styrkt intyg krävs

Ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst betalas till:

Fullmäktige, nämnder och valutskott
Ledamöter och ersättare i regionfullmäktige, regionstyrelsen och patientnämnden samt Region Norrbottens revisorer vid sammanträden som berättigar till sammanträdesarvode.
Ledamot i valutskottet vid sammanträde som berättigar till sammanträdesarvode.

Fullmäktiges beredningar
Ledamöter i beredningarna för högst 15 dagar per år för sammanträden/arbete/aktiviteter inom ramen för beredningarnas uppdrag. Högst 5 av de 15 dagarna får användas för partiarbete som är kopplat till beredningens uppdrag. För de 5 partidagarna ges endast ersättning för förlorad arbetsförtjänst, sammanträdesarvode samt resor inom länet.

Regionstyrelsen, egna dagar
Ledamöter i regionstyrelsen för högst 10 dagar per år för arbete/aktiviteter inom ramen för styrelsens uppdrag utöver ordinarie sammanträden.

Samverkansorgan
Av Region Norrbotten utsedda ledamöter och ersättare i samverkansorgan, förutsatt att Region Norrbotten svarar för sammanträdesarvodet.

Gäller ej förtroendevald med ett årsarvode på 40 procent eller mer av basarvodet.

Regler för egna företagare och skiftarbete

Egen företagare

För egna företagare eller annan som inte kan redovisa förlorad arbetsförtjänst, är ersättningen 1/365 av den sjukpenninggrundande årsinkomsten.

Skiftarbetare

För skiftarbetare betalas ersättning för inkomstbortfall om man inte kan arbeta ordinarie skift före eller efter sammanträdet.

31 oktober 2014
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering