Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Regler för partistöd

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Mer information kommer att lämnas till partierna inom kort

Tillbaka

Partistöd

Regler för partistöd 2016

Nya regler för partistöd fr o m 2015

Kommunallagens regler för kommunalt partistöd har ändrats. De nya reglerna trädde i kraft den 1 februari 2014 och ska tillämpas fr o m mandatperioden 2014-2018.Kommunallagen 2 kap 9-12 §§, bestämmelser om partistöd

Fullmäktige har beslutat om lokala regler för partistödet

Fullmäktige beslutade den 14 oktober 2014, § 83:
- Mottagare av partistöd ska lämna en skriftlig redovisning som visar att
   partistödet har använts för rätt ändamål.
- Om tomma stolar uppstår under mandatperioden 
   ska partistödet begränsas.
- Partistöd ska inte utbetalas till ett parti som inte i tid
   lämnat in redovisning och granskningsrapport.

Sammanfattning av de nya reglerna

Partistödets ändamål betonas

I KL finns den grundläggande befogenheten för kommuner och landsting att använda kommunala medel för att ge stöd till partiernas arbete. I de nya reglerna finns ett uttalat ändamål: syftet med partistödet är att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin, och är därför enligt lagstiftarens mening avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna.

Skärpt krav på representation

Rätten till partistöd är enligt lag kopplat till att partiet är representerat i fullmäktige. Med de nya reglerna blir det möjligt att proportionellt begränsa partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna alla sina platser i fullmäktige i samband med val (s k tomma stolar). Regeln gäller fr o m 2014 års val.

Partistödet ska redovisas och granskas

De partier som tar emot partistöd ska årligen senast 30 juni redovisa att stödet använts för rätt ändamål. Redovisningen ska dessutom granskas av granskare som partierna själva utser. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. Syftet är att göra underlag och beslut om partistöd öppnare och mer tillgängliga för allmänhet och media.

 

2 november 2014
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering