Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Regler för resor

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Regler för tjänsteresor är beslutade av landstingsfullmäktige. Reglerna gäller både för personal och förtroendevalda

Tjänsteresor

Allmänt

Varje chef ansvarar för att informera sina medarbetare om landstingets riktlinjer gällande resor i tjänsten och att följa upp att riktlinjerna efterlevs.

Medarbetaren har ansvar för att det egna resandet i tjänsten sker på ett ekonomiskt, personalsocialt, säkert och miljöanpassat sätt samt att det egna resandet i tjänsten följer resereglerna och gällande avtal.

Den största riskexponeringen vid resande inom tjänsten sker när medarbetarna kör bil själva. Den typen av resande bör undvikas.

Reseförskott betalas ut av lönehandläggare och ska redovisas senast en månad efter resans slut. Reseräkningar bör upprättas inom en månad.

Olyckor som sker i samband med persontransporter i tjänsten ska alltid anmälas som arbetsskada. I detta arbete ska chef ta hjälp och stöd av divisionens HR-funktion.

Val av mötesform

Ansvaret för val av mötesform ligger i första hand hos den som kallar till ett möte. Varje mötesdeltagare har dessutom ansvar för att själv föreslå en mötesform som är effektivare/lämpligare för tillfället.

Vid planering av möten ska alltid övervägas om mötet kan ske på distans. Om det är möjligt, ska telefonmöten och videokonferenser i första hand anordnas. Mötestider ska alltid anpassas så att de som måste resa har möjlighet att använda allmänna kommunikationer.

Bokning

Alla delar av resan ska bokas via avtalad resebyrå. För att få lägsta kostnad ska resan bokas i god tid, med lägsta möjliga grad av ombokningsrätt och resebyrån ska informeras om andra planerade resor.

Tjänsteresor kan kombineras med privata resor under förutsättning att landstingets kostnader inte ökar. Om resa och logi blir dyrare på grund av kombinerad resa ska mellanskillnaden betalas av resenären direkt till resebyrån.

Medföljande till medarbetare/förtroendevald ska själv betala sin del av resekostnaden och övriga tillkommande kostnader direkt till resebyrån.

Färdsätt

För resor inom Norrbotten och Västerbotten gäller tåg, buss eller bil.

Flyg nyttjas först efter det att andra resealternativ har uteslutits med hänsyn till kostnadseffektivitet, miljö, personalsociala aspekter och säkert resande.

Tjänstefordon får inte användas för privat bruk. Körjournal ska föras för samtliga leasing- och tjänstebilar. Eventuella parkerings- eller fortkörningsböter ska betalas av den resande.

Övernattningar under tjänsteresor ska undvikas i möjligaste mån. I det fall resans totala kostnad väsentligen kan minskas genom längre bortovaro betalar landstinget hotellkostnaden och traktamente för en extra övernattning. När logi tillhandahålls av arbetsgivaren är det inte tillåtet att nyttja televisionsutbud av pornografisk natur.

Utlandsresor

Vid utlandsresa gäller normalt ekonomiklass.

Före beställning av resa utanför Norden ska undertecknat beslut om utlandsresa finnas.

22 september 2016
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering