Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Frågor och svar om omgranskning och utredning av gynekologiska cellprover

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Vad är det som hänt?

Vid en kvalitetsgranskning av sammanlagt 10 200 cellprover, som ursprungligen bedömts som normala, upptäcktes 46 kvinnor som hade cellförändringar som måste behandlas. Tre av dessa kvinnor har utvecklat livmoderhalscancer, vilket har lett till en lex Maria-anmälan från Region Norrbotten och Region Norrbottens diagnostikföretag.

De felaktiga provsvaren har analyserats av en enskild diagnostiker. På uppdrag av Region Norrbotten har Region Norrbottens samarbetspartner granskat alla prover som diagnostikern analyserat sedan 2010.

Hur kunde det hända?

Det har funnits brister i rutinerna i laboratorieverksamheten hos Region Norrbotten. Detta har medfört att en enskild diagnostiker har kunnat göra felbedömningar av provsvar under flera år. När Region Norrbottens samarbetspartner upptäckte detta har nya rutiner införts för att detta inte ska kunna hända igen.

Vilka åtgärder har genomförts?

Flera åtgärder har vidtagits för att säkerställa att något liknande inte sker igen. De viktigaste är:

  • Vi har infört en ny rutin som innebär att samma diagnostiker inte granskar upprepade prover från samma patient.
  • En funktionsansvarig har tillsatts. Den personen har ansvar för att i det dagliga arbetet utveckla och hålla kvaliteten i bedömningen av cellprover på patologlaboratoriet i Sunderbyn.
  • Vi har anställt en diagnostikinstruktör som arbetar på laboratoriet minst två dagar varannan vecka för att bidra till erfarenhetsutbyte och vidareutbildning av diagnostikerna.
  • Vi har inrättat ett konferensrum med multihövdat mikroskop (fler kan se samtidigt) där diagnostiker regelbundet träffas och gemensamt granskar och bedömer cellprover. Utbildningsinsatser
  • Merparten av cytodiagnostiken sker på plats, på laboratoriet i Sunderbyn (tidigare skickades alla prover som innehåll cellförändringar till Umeå för analys där).

Vad hände med de kvinnor vars prov visade på förändringar?

De kvinnor vars prover visade cellförändringar som inte tidigare var kända kallades in för förnyad undersökning. I sammanlagt 43 av fallen hittade man cellförändringar som krävde behandling i form av s.k. konisering (en mindre operation där den yttersta delen av livmodertappen tas bort). Tre av kvinnorna visade sig ha tidiga stadier av livmoderhalscancer och har behandlats för detta.

Är det helt säkert att ni hittat alla som kan vara berörda?

Den systematik vi har använt under omgranskningen gör att vi är så säkra som det går att vara på att vi har hittat de som berörts av de felaktiga analyserna.

Får de kvinnor som fått felaktigt granskat prov någon ersättning?

Frågor som rör ersättningar i samband med vårdskador hanteras via patientskadeförsäkringen av Patientförsäkringen LÖF. Den som vill ha mer information kan kontakta Patientnämnden hos Region Norrbotten.

Hur pass säkert är det att delta i det så kallade screeningprogrammet och lämna sina cellprov?

Att lämna regelbundna cellprover är det bästa sättet att i tidigt skede kunna upptäcka och behandla livmoderhalscancer och de förändringar som upptäcks kan i stort sett alltid tas bort så du slipper utveckla cancer i framtiden. Det finns dock ingen garanti för att alla cellförändringar fångas upp på ett enskilt prov, även om de flesta gör det. Metoden för gynekologisk cellprovskontroll är inte mer exakt än så. Det är därför proverna tas med regelbundna intervaller och därmed ökar säkerheten i att cellförändringar fångas upp.

27 december 2016
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering