Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Bidrag och stöd - kultur

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

För att hela länets kultur ska leva kan du som enskild kulturarbetare, förening och organisation söka kulturstöd från Region Norrbotten.

 Vilka typer av kulturstöd finns det?

 
Projektstöd - för tidsbegränsade kulturprojekt för fria kulturlivet
Turnéstöd - för scenkonstproduktioner med norrbottensanknytning
Mobilitetsstöd; konst och litteratur - för yrkesverksamma, profesionella författare och bild- och formkonstnärer
Snabba ryck - arrangörsstöd för unga 15-25 år
Kultur i vården  - för tidsbegränsade kultur i vården-projekt
Kultur för barn och ungas hälsa  - för fortbildningsinsats och tidsbegränsat projektstöd med barn och ungas hälsa i fokus
Folkbildande folkhälsobidrag - för tidsbegränsade folkhälsofrämjande projekt

Verksamhetsbidrag - för länsövergripande organisationer med kontinuerlig verksamhet

Projektstöd

Ansökningar bereds och beslutas vid tre tillfällen per år:

  • Sök projektstöd i god tid innan projektstart!
  • Sista ansökningsdag för projektansökningar är 15 februari, 15 maj och 15 oktober 2018.
  • Beredningstiden för projektbidrag är 1-2 månader. Beslut skickas därefter ut brevledes (via mail om ingen postadress finns angiven). Ärenden som beslutas av regionrådet eller regionstyrelsen har en handläggningstid på 1-3 månader beroende på när regionstyrelsen sammanträder. I ansökningsomgång 2 med slutdatum 15 maj tas beslut i regionstyrelsen i oktober.
  • Ansökningarna ska vara kompletta med budget, medfinansiärer etc. Ofullständiga ansökningar behandlas ej.
  • För sent inkomna ansökningar behandlas vid nästa ansökningsomgång.
  • Inför beslut kommer ansökningarna bedömas av en referensgrupp med sakkunniga inom respektive kulturområde.
  • Alla kostnader som tas upp i slutredovisningen av projekt ska kunna styrkas med kvitton.

Projektstöd

Ansökan och slutredovisning görs i Kulturdatabasen.  

Turnéstöd

Turnéstödet behandlas tre gånger per år; 15 februari, 15 maj och 15 oktober 2018. 
Sök turnéstöd i god tid innan tunén startar! Beredningstiden är 1-2 månader.
För sent inkomna ansökningar behandlas vid nästa ansökningsomgång.

Stödgrundande kostnader avser transporter, resor och logi under turné till minst tre kommuner i Norrbotten.

Turnéstöd till fria grupper inom dans och teater söks i första hand hos Dans i Nord och Riksteatern Norrbotten.
För övriga turnéstöd görs ansökan och slutredovisning i Kulturdatabasen. Sök ett Projektstöd och ange "Turnéstöd" som tillägg i projektnamnet. 

Turnéstöd

Mobilitetsstöd; konst och litteratur 

Mobilitetsstödet för konstnärer och författare behandlas tre gånger per år; 15 februari, 15 maj och 15 oktober 2018. 
Sök mobilitetsstöd i god tid innan evenemanget startar! Beredningstiden är 1-2 månader.
För sent inkomna ansökningar behandlas vid nästa ansökningsomgång.

Stödgrundande kostnader avser resor, logi och eventuella transporter och/eller frakt både i och utanför Norrbotten samt även utanför Sverige i två olika maxnivåer.

Mobilitetsstöd; konst och litteratur
Ansökan och slutredovisning görs i Kulturdatabasen.  

Snabba ryck

Snabba Ryck är ett arrangörsstöd på maximalt 5000 kr som kan sökas av unga upp till 25 år. Stödet söks löpande under året. Kommunen måste vara medfinansiär och arrangemanget ska vara drogfritt.

Snabba Ryck
Ansökan och slutredovisning görs i Kulturdatabasen

Kultur i vården

Stöd för Kultur i vården ska bidra till ökad medvetenhet och kunskap om samband mellan kultur och hälsa inom Region Norrbotten och utveckla samverkan och strukturer internt och externt.

Ansökan görs av aktörer inom hälso- och sjukvården i Region Norrbotten där kulturaktörer kan vara medsökande. Stöd för Kultur i vården söks löpande.

Projektstöd för Kultur i vården
Ansökan och slutredovisning görs i Kulturdatabasen.  

Folkbildande folkhälsoinsatser

Ansökan kan göras av föreningar, organisationer, bildningsförbund, kommuner och liknande, dock ej privatpersoner. Stödet söks löpande under innevarande budgetår inom ramen 300 000 kr.  

Stöd för Folkbildande folkhälsoinsatser
Ansökan och slutredovisning görs i Kulturdatabasen

Mer om Kulturdatabasen

För att söka något av stöden, gå in på Kulturdatabasen och skapa ett personligt konto. När du har ett personligt konto kan du själv se vilka ansökningar du har gjort, samt status för respektive ansökan. Spara ditt användarnamn och lösenord, eftersom du också slutredovisar via Kulturdatabasen. Du kan dessutom ha flera olika typer av ansökningar inne samtidigt!

Behöver du hjälp att komma igång, eller stöter du på problem, vänligen läs igenom vår handbok  eller kontakta oss på kultur@norrbotten.se.

Handbok - Kulturdatabasen (pdf-fil)

Läs mer

Begreppsförklaringar
Region Norrbottens grafiska profil 

11 januari 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Kontakt

E-post: kultur@norrbotten.se

Annika Hansson (Projektstöd, Turnéstöd, Mobilitetsstöd, Snabba ryck, Verksamhetsbidrag)
Telefon: 0920-28 42 40
E-post: annika.hansson@norrbotten.se

Marita Henningsdotter Lovnér (Projektstöd, Turnéstöd, Mobilitetsstöd, Snabba ryck, Verksamhetsbidrag)
Telefon: 0920-28 40 21
E-post: marita.henningsdotter-lovner@norrbotten.se  

Hanna Harila (Kultur i vården, Kultur för barn och ungas hälsa, Folkbildande folkhälsobidrag)
Telefon: 0920-28 49 54
E-post: hanna.harila@norrbotten.se

Sofia Mörtlund (Nationella minoriteter och urfolk)
Telefon: 0920-28 40 07
E-post: sofia.mortlund@norrbotten.se

Blanketter 

Projekt som beviljats medel innan 2015 kan fortfarande slutredovisa med våra gamla blanketter.

Blankett slutredovisning projektbidrag
Blankett slutredovisning utomlänsutställning
Blankett slutredovisning projektbidrag folkhälsa

Övriga länkar

Handbok - Kulturdatabasen
Begreppsförklaringar
pb.kulturdatabasen.se
Grafisk profil för Region Norrbotten
Fördelningsbudget 2016
Fördelningsbudget 2015