Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Kulturstipendium Barentssamarbete

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Tillsammans med Barents Euro-Arctic Council (BEAC) utlyser Joint Working Group on Culture (JWGC) ett stipendium om 10 000 € för samarbeten inom kultursektorn i Barentsområdet; Barents Scholarship for Cultural Cooperation (Kulturstipendium Barentssamarbete).

Norrbottens län är en av 13 regioner i Barentsområdet, vilket sträcker sig över Norge, Finland, Sverige och Ryssland. I området finns ett formaliserat nätverk kring kulturfrågor; Joint Working Group on Culture (JWGC). Nätverkets syfte är att stärka kulturella identiteter, dialog och kulturella band mellan länderna och regionerna.

Barents borders

Map by the Arctic Centre, University of Lapland

Tillsammans med Barents Euro-Arctic Council (BEAC) utlyser JWGC ett stipendium för samarbeten inom kultursektorn i Barentsområdet, Barents Scholarship for Cultural Cooperation. Stipendiet är på 10 000 € och delas ut vartannat år från och med 2017. En stipendiat från varje land inom Barentsområdet utses. För Sverige innebär det att det antingen blir en stipendiat från Norrbotten eller Västerbotten.

Stipendiet skall uppmärksamma och uppmuntra konstnärlig kvalitet och gränsöverskridande samarbete i Barentsområdet. Det kan delas ut till enskilda personer eller till grupper, föreningar eller andra sammansättningar av verksamma kulturutövare.

Mottagaren av stipendiet skall vara verksam inom Barentsområdet samt uppvisa:

  • erfarenhet av tidigare kultursamarbete med en eller flera regioner i Barentsområdet
  • ambition och vilja till ytterligare kultursamarbete med en eller flera regioner i Barentsområdet
  • hög konstnärlig kvalitet i tidigare arbete

Region Norrbotten kommer utifrån inkomna ansökningar nominera en kandidat från Norrbotten som presenteras på möte med JWGC 24-25 april 2019. JWGC beslutar slutligen om en stipendiat från varje land.

Stipendiaten presenteras vid stipendieceremoni i samband med ministerrådets sammanträde, 2-4 oktober 2019 i Umeå.
För mer information om stipendiet, läs de gemensamma riktlinjerna.

Ansökan görs i Kulturdatabasen under perioden 2019-02-01—2019-03-15 (ansökan stänger 15 mars kl. 23:59):
Kulturdatabasen
Handbok - Kulturdatabasen (pdf-fil)

Frågor om stipendiet kan ställas till:
E-post: kultur@norrbotten.se

13 december 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering