Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Kulturplan för Norrbotten

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Kulturplan för Norrbotten är ett verktyg för kulturlivets utveckling i länet. Här beskrivs förslag till prioriteringar av insatser på såväl kort som längre sikt.

Processen

Kulturplan för Norrbotten arbetas fram i dialogform tillsammans med länets kommuner representerade av politiker, tjänstemän och andra aktiva kulturaktörer samt i dialogmöten med de olika konstformerna; dans, teater, musik, bild- och formkonst, litteratur, film m.fl och med en rad fokusområden; barn och unga, nationella minoriteter och urfolk, civila samhället m.fl.
Sammantaget ger detta en slutprodukt med hög förankring och legitimitet.

Region Norrbottens enhet för Kultur och utbildning ansvarar för process och framtagande av kulturplanen. Yttersta ansvaret har Region Norrbottens Kulturchef som också utgör Kultur och utbildnings enhetschef.

Hela processen genomförs med medborgarnas intresse som ledstjärna, i enlighet med Region Norrbottens vision:

"Tillsammans för Norrbotten - Bästa livet, bästa hälsan".

Innehållet

I kulturplanen anges, förutom mål för de olika konstnärliga områdena, sex övergripande mål:

  • Mål 1 - Genom en stabilare infrastruktur utveckla tillgänglighet och delaktighet inom alla områden i hela Norrbotten
  • Mål 2 - Kulturen ska vara en motor och pådrivare i länets utveckling och ges möjligheter att spela en viktig roll för tillväxten och för ett attraktivt Norrbotten
  • Mål 3 - Barn och ungdomar ska erbjudas ökad delaktighet i Kulturlivet och möjligheter att påverka kulturutbudet i länet
  • Mål 4 - Den konstnärliga utvecklingen och kvaliteten ska ha ett särskilt fokus och hela länet ska få del av kultur av hög kvalitet
  • Mål 5 - De nationella minoriteterna ska ges en starkare ställning i Norrbotten
  • Mål 6 - Kultur ska användas för att stärka norrbottningarnas hälsa

Kulturplan för Norrbotten och dess kompletteringar:

Komplettering för 2017
Komplettering för 2016
Komplettering för 2015
Kulturplan för Norrbotten 2014-2016
Komplettering för 2013
Komplettering för 2012
Kulturplan för Norrbotten 2011 - 2013
Faktabilaga
Om arbetet med kultursamverkansmodellen 

Norrbottens läns blivande dansinstitution 

I Norrbottens kulturplan är dansen ett av de prioriterade områdena.

Utredning:Norrbottens läns blivande dansinstitution
- Placering, verksamhet och organisation (pdf 402 kb)

Bilaga 1  Den svenska dansstrukturens aktörer (pdf 189 kb)
Bilaga 2  Dansaktörer i Norrbottens län 2011/2012 (pdf 341 kb)
Bilaga 3  Dans i Nords aktiviteter under åren 2000-2012 (pdf 86 kb)

5 januari 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering