Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Att leda för digital delaktighet

  • Datum: 4 dec 2018, 09:00 - 16:00
  • Plats: Clarion Sense Hotel, Luleå

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Den 4 december anordnar Region Norrbotten en dag om ledning för ökad digital kompetens bland länets invånare.

Digidel pratbubbla

Alltför många människor har begränsad erfarenhet eller saknar helt kunskap om hur digitala tjänster och teknik fungerar och står därmed utanför.

Konferensen "Att leda för ett digitalt Norrbotten – Tillsammans för demokrati och delaktighet" ska generera idéer för utveckling och ökad samverkan.

Dagen vänder sig till chefer, ledare och utvecklingsansvariga inom kommunerna och i regionen och som arbetar för människors tillgång till digitala tjänster.

Anmäl dig senast 18 november.
Program och anmälan

 

Mer om föreläsarna

Emily Nordqvist, digidel

Emily Nordqvist är kommunikationsansvarig och projektledare vid Digitaliseringsrådet och har en bakgrund som bland annat digital strateg med fokus på användarperspektiv, verksamhetsutveckling och kommunikation.

Hur får vi med alla?

Sverige digitaliseras. Det är nu det händer. Det förutsätter att alla kan och får vara med. Den digitala kompetensen behöver stärkas i hela samhället.

Hur vi studerar, arbetar, fattar beslut och inordnar vardagslivet är i stort definierat av industrisamhällets krav och behov. Den digitala tidsåldern förändrar många av dessa faktorer och vi kommer kunna lösa samhällsutmaningar på nya sätt. Sveriges digitaliseringsstrategi inkluderar fem delmål. Digital kompetens är ett av delmålen som omfattar bland annat digital delaktighet.

Digitaliseringsrådet inrättades av regeringen våren 2017 och består av tio ledamöter och ett kansli. Under året presenteras lägesbilder med utgångspunkt i regeringens digitaliseringsstrategi. Syftet är att visa på utmaningar och ge förslag på insatser som regeringen kan välja att gå vidare med. Här får du en bild av vad som görs och behöver hända för att främja ökad delaktighet.

 

digidel, Kristina Alsér

Kristina Alsér är entreprenör och huvudägare i miljöteknikföretaget Mercatus Engineering AB. Mellan 2007 och 2016 var hon landshövding i Kronobergs Län, hon har lett regeringens miljötekniksatsning Swentec och Bredbandsutredningen, varit ledamot i Globaliseringsrådet, Vinnova, Teknikföretagen och Svenskt Näringsliv. Hon har under senaste året lett regeringens expertgrupp för digitala investeringar och är ordförande för styrelsen i Tillväxtverket, ledamot i PTS och Linköpings Universitet.

Från strategier till operativ verksamhet

Balansen mellan uthållighet och tempo och att inte tappa bort nyttoperspektivet är stora utmaningar i digitaliseringsarbetet, liksom att skapa tjänster och produkter som de vi är till för efterfrågar eller har nytta av. Under arbetet med Expertgruppen för digitala investeringar blev det särskilt tydligt att vi har mycket att lära av det konkurrensutsatta näringslivet, men också av kollegor och organisationer i vår närhet. Bara tillsammans kan vi möta dagens och morgondagens förväntan och behov.

Under en timme kommer jag att belysa ledarskapets viktiga betydelse i digitaliseringssprocessen, om vikten av erfarenhetsutbyte, samtal och dialog för delaktighet och samskapande. Jag kommer att ge konkreta exempel och dela med mig av egna erfarenheter från det privata näringslivet, från Länsstyrelsen och från Expertgruppen för digitala investeringar.

Syftet med föreläsningen är att belysa det modiga ledarskapets viktiga betydelse i förändringsarbetet, målet är att deltagarna återvänder hem till sina respektive verksamheter med konkreta tips och verktyg för verksamhetsutveckling kopplat till digitalisering.

Kontakt

Eva Lidström (praktiska frågor)
telefon: 0920-28 40 96
E-post: eva.lidstrom@norrbotten.se

Birgitta Markusson (program)
Telefon: 0920-28 40 78
E-post: birgitta.markusson@norrbotten.se

Startdatum: 4 december 2018 kl. 09:00
Slutdatum: 4 december 2018 kl. 16:00
Plats: Clarion Sense Hotel, Luleå

12 november 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering