Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Miljöpolicy

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Region Norrbotten har en miljöpolicy. Den utgår från visionen att vi ska lämna över till nästa generation en livsmiljö som är lika bra och helst bättre än den vi fick till låns.

Ett barn håller i en blomma

Miljöarbetet i Region Norrbotten ska fokusera på hållbara insatser inom de tre huvudområdena energi, transporter och produkter:

 • Energi
  Region Norrbotten ska i alla sina verksamheter och som regional aktör bidra till att minimera utsläpp som påverkar miljön. Detta ska ske genom hushållning i kombination med utvecklad styr- och reglerteknik. 
 • Transporter
  När Region Norrbotten upphandlar transporter ska miljökraven vara högt ställda. Ny teknik ska användas för att minska fysiska transporter. Låg belastning på miljön och samordning av transporter ska prioriteras. 
 • Produkter
  Region Norrbottens arbete ska ha en tydlig miljö- och hälsokoppling och de produkter som används ska vara kretsloppsanpassade och bygga på principen nyttja, inte utnyttja. All konsumtion ska vara miljömedveten, energisnål och möjliggöra återanvändning.

Region Norrbotten arbetar för en hållbar miljö utifrån regionfullmäktiges antagna Miljöpolicy, Miljöbalken och Agenda 21, det vill säga FN:s globala handlingsprogram för hållbar utveckling.

8 maj 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering