Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Lex Maria - fakta

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Lex Maria-anmälan görs för att stärka patientsäkerheten och därmed förbättra vården. Lex Marias primära syfte är att få till stånd en objektiv utredning om anledningen till en inträffad allvarlig skada/sjukdom eller risk för sådan för att därigenom på olika sätt förebygga att liknande händelser inträffar i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten, eller dennas närstående, genom utredningen så långt möjligt ska få klarhet i vad som faktiskt inträffat och varför skadan eller sjukdomen uppstått.

Var restriktiv vid suicid

En Lex Maria-anmälan ska också göras om en patient i samband med undersökning, vård eller behandling eller inom fyra veckor efter vårdkontakt begått suicid. Världshälsoorganisationen WHO har antagit rekommendationer för publicering av information om suicid, med syftet att värna om patient och anhöriga samt för att undvika impulshandlingar hos människor som är suicidbenägna. Var restriktiv med att publicera information om suicid och bland annat rekommenderas ingen glorifiering och ingen metodbeskrivning av suicid.

21 januari 2013
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering