Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Brister i ägarstyrning och uppsikt av delägda bolag

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2018-12-18
  •  Källa: Region Norrbotten

Revisorerna i Bodens kommun, Gällivares kommun, Jokkmokks kommun, Kalix kommun har tillsammans med revisorerna i Region Norrbotten genomfört en jämförande granskning avseende ägarstyrning och uppsikt i de delägda bolagen.

Jämförande granskning innebär att det funnits en gemensam revisionsfråga samt gemensamma kontrollmål i respektive granskning. Regionen och de kommuner som deltar i den jämförande granskningen har ett varierande ägarskap över de bolag som involverats i granskningen. Samtliga bolag har därigenom inte aktualiserats i samtliga delar av den jämförande granskningen. Följande bolag har dock involverats i någon form av granskningarna; Investeringar i Norrbotten AB, BD Pop AB, Energikontor Norr AB, InformationsTeknik i Norrbotten AB, Matlaget i Gällivare AB, Filmpool Nord AB.

Efter genomförda granskningar ser vi en generell avsaknad inom kommunerna av policys/riktlinjer som beskriver formerna för hur ägarstyrning och uppsikt av de delägda bolagen i praktiken skall bedrivas av ägarna.

Enligt ägardirektiven skall det för en majoritet av bolagen finnas en utsedd kontaktperson hos respektive ägare som bolagen kan vända sig till i löpande frågor. I en absolut majoritet av fallen har ägarna inte kommunicerat namn och kontaktuppgifter på dessa kontaktpersoner till bolagen.

Dessutom visar våra granskningar att ingen av ägarnas styrelser har följt kommunallagens 6 kapitel 9 §, den så kallade förstärka uppsiktsplikten, för något av de delägda bolagen som varit aktuella inom ramen för denna granskning. Vi kan konstatera att det är graverande att ingen av de nu aktuella ägarna har tillsett att den förstärkta uppsiktsplikten fungerat för någon av de i granskningarna aktuella bolagen.

För revisorerna i regionen

Marita Björkman Forsman
Ordf.
070–350 79 27 

För revisorerna i kommunerna

Inger Lundström
Ordf. Boden
070–603 15 70

Sven-Erik Nilsson 
Vice Ordf. Gällivare
073–029 36 35 

Viola Engström
Ordf. Jokkmokk
070–636 35 17

Eskil Johansson 
Ordf. Kalix
070 – 390 65 59

Kontaktperson17 december 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering