Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Regionutvecklingsutskottet möttes för första gången

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2017-02-27
  •  Källa: Region Norrbotten

Den 27 februari sammanträdde Region Norrbottens nybildade regionutvecklingsutskott för första gången. Utskottet har bildats med anledning av att Region Norrbotten från 1 januari övertagit det regionala utvecklingsansvaret i Norrbotten.

Regionutvecklingsutskottet 2017. Bakre raden fr v: Glenn Berggård, vice ordf (v), Mattias Karlsson (m), Anders Öberg (s), Dan Ankarholm (ns), Kenneth Backgård (ns). Främre raden fr v: Agneta Granström (mp), Maria Stenberg, ordförande (s), Doris Messner (ns).

Bakre raden fr v: Glenn Berggård (v), Mattias Karlsson (m), Anders Öberg (s), Dan Ankarholm (ns), Kenneth Backgård (ns). Främre raden fr v: Agneta Granström (mp), Maria Stenberg (s), Doris Messner (ns).

Beslutar i frågor om regional tillväxtpolitik

För att hantera uppdraget som regionalt utvecklingsansvarig har ett utskott bildats under Regionstyrelsen. Utskottet ska besluta i frågor som rör regional tillväxtpolitik, infrastruktur och kultur.

- Det här sammanträdet blir ett startskott för att vi tillsammans ska arbeta för ett växande Norrbotten, säger Maria Stenberg, regionråd (s) och ordförande i utskottet.

Regionala politiska företrädare

Politikerna i utskottet är regionala politiska företrädare och ska följa den utveckling som sker utifrån regionstyrelsens prioriteringar. Utskottet består av sju ordinarie ledamöter och sju personliga ersättare som alla är valda från regionstyrelsen.

Utskottet ska bland annat besluta om användningen av regional medfinansiering (1:1-medel, regionala utvecklingsmedel, kulturprojekt), utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram och ta fram underlag till styrelsens fördelningsbeslut. Utskottet sammanträder en gång i månaden.

- Det känns bra att Regionutvecklingsutskottet med sina ledamöter är på plats och startar sitt arbete. Med utskottet kan handläggningstiden minskas och projektägare behöver inte vänta så länge på beslut, säger Anna Lindberg, regional utvecklingsdirektör i Region Norrbotten.

Ordinarie ledamöter och ersättare:

Ordinarie ledamöter:

Maria Stenberg (s), ordförande
Glenn Berggård (v), vice ordförande
Agneta Granström (mp)
Anders Öberg (s)
Kenneth Backgård (ns)
Dan Ankarholm (ns)
Doris Messner (ns)

Ersättare:

Agneta Lipkin (s)
Anna Hövenmark (v)
Mats Dahlberg (mp)
Johannes Sundelin (s)
Mattias Karlsson (m)
Lars-Åke Mukka (c)
Jens Sundström (l)

Kontaktperson

Namn: Maria Stenberg
Titel: regionråd (s), regionutvecklingsutskottets ordförande
Telefonnummer: 070-222 18 06

Namn: Anna Lindberg
Titel: Regional utvecklingsdirektör
Telefonnummer: 070-368 81 4127 februari 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering