Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

40 procent av unga transpersoner har försökt ta sitt liv

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2018-06-15
  •  Källa: Region Norrbotten

De flesta homo- och bisexuella uppger att de har ett bra eller ett mycket bra allmänt hälsotillstånd. Trots detta finns stora skillnader i den självrapporterade hälsan jämfört med heterosexuella, både vad gäller hälsan och hälsans bestämningsfaktorer. Bland transpersoner är självmordstankar, diskriminering, våld och kränkande behandling vanligt förekommande.

Bland transpersoner uppger över en tredjedel av respondenterna i Folkhälsomyndighetens studie 2015 att de minst en gång under de senaste tolv månaderna allvarligt övervägt att ta sitt liv. En tredjedel menar att de någon gång försökt att ta sitt liv. Självmordstankar och/eller självmordsförsök är inom gruppen transpersoner vanligast bland yngre personer. Bland personer i åldersgruppen 15-19 år svarade 40 procent att de försökt ta sitt eget liv någon gång. Särskilt icke-binära transpersoner rapporterar särskilt utsatthet för psykisk ohälsa.

- För att uppnå förändring krävs att förebyggande insatser riktas specifikt till hbtqi-personer. Det handlar om allt från att bygga upp och kommunicera kontaktytor samt stärka upp arbetet med suicidprevention såväl som psykosocialt stöd. För att det ska ske krävs strategiska insatser som satsar specifikt på gruppen och deras behov, säger Linda Moestam, folkhälsostrateg.

Region Norrbotten ser det som ytterst viktigt att främja hbtqi-personers psykiska hälsa, både förebyggande och vårdgivande. Det är viktigt att personer med psykisk ohälsa eller suicidproblematik får vård och stöd som de behöver, oavsett könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning. Hbtqi-personers utsatthet för psykisk ohälsa och suicidproblematik förebyggs genom insatser som utgår från målgruppernas särskilda behov.

Under Luleå Pride kommer Region Norrbotten att under ett föredrag lyfta vart unga hbtq-personer och unga personer i allmänhet som har funderingar kring könsidentitet eller sexualitet kan vända sig. Föreläsningen som ges är ett samarbete mellan Luleå ungdomsmottagning och Barn och ungdomspsykiatrin.

- Region Norrbotten vill förebygga att unga, oavsett vem hen är, ska falla mellan stolarna. Men även att anhöriga ska veta vart de kan vända sig för råd och stöd, säger Linda Moestam. 

Föreläsningen är ett steg i en större satsning för att stärka upp kontaktytorna som finns i länet, dit unga hbtqi-ungdomar kan vända sig. Men även att personalen som möter unga har den kompetens som krävs.

Föreläsning på Luleå Pride:
Vart ska jag egentligen vända mig?
Tid och plats: Lördag 16 juni klockan 17.30, Storgatan 13, Luleå.

Kontaktperson

Namn: Linda Moestam
Titel: Folkhälsostrateg, sakkunnig jämställdhet, jämlikhet, psykisk hälsa
Telefonnummer: 070-212 29 81

14 juni 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Hbtqi: Ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner.