Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Älvsbyhus får Norrbottens miljöpris

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

 • Publicerad: 2018-10-09
 •  Källa: Region Norrbotten
Miljöpriset 2018 Fotograf: Anders Alm

Idag har Norrbottens miljöpris delats ut för 22:e gången. För sitt aktiva miljö- och hållbarhetsarbete belönas Älvsbyhus AB med prissumman på 50 000 kronor.

Pressbild: Kent Johansson, vd Älvsbyhus AB.

Pressbild: Sven-Erik Sundqvist, Regionfastigheter.

– De senaste tio åren har vi lagt ner mycket resurser på miljöfrågorna. Nu kommer vi fråga besökare på vår hemsida vad vi ska göra med prispengarna och vi vill att det ska ha en tydlig miljökoppling, säger Kent Johansson, vd Älvsbyhus AB.

Norrbottens miljöpris delas ut varje år och ska stimulera och uppmärksamma goda miljöinsatser i Norrbotten. Det är Region Norrbotten och ALMI Företagspartner Nord som står bakom priset.

Priset delas ut till en framåtsyftande verksamhet där miljö- och hållbarhetsarbetet är en central del i den framgång som uppnåtts. Region Norrbotten och ALMI Företagspartner Nord hoppas nu att miljöpriset bidrar till att miljö- och hållbarhetsarbetet utvecklas ytterligare och synliggörs så att Älvsbyhus blir ett föredöme för byggbranschen.

Vid huvudentrén i Älvsbyn möts man av en elbil och laddningsstolpe samt solceller på taket, vilket visar på en ambition inom miljöområdet. Kent Johansson, som tog emot priset, anlände till Region Norrbotten med elbil och var den första att parkera på Region Norrbottens nya parkering för elbil.

Några exempel på det aktiva miljö- och hållbarhetsarbetet:

 • Hållbarhetsarbetet börjar redan i skogen, där det PEFC-certifierade virket levereras från närområdet. Skogen brukas således på ett ansvarsfullt sätt, såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt.
 • Genom det egna sågverket har man full kontroll på råvaran från virkesleverans till färdigt hus. Biprodukterna går till Älvsbyns fjärrvärmeverk som returneras som fjärrvärme.
 • Energifrågorna är ständigt i fokus såväl i de egna produktions-anläggningarna som i de levererade husen som numera kan fås med solceller.
 • Företaget har en mycket hög materialåtervinningsgrad där målet ”inget spill överhuvudtaget” är i det närmaste uppnått.
 • För transporter används tåg där så är möjligt.
 • Företaget arbetar aktivt med jämställds- och mångfaldsarbete och är en betydande sponsor till Stockholm Pride.
 • Älvsbyhus idrottsliga sponsring fördelas den lika mellan dam- och herridrott.

Interna miljöpriset

Inom Region Norrbotten har även det interna miljöpriset delas ut. Prissumman är 25 000 kronor och går i år till Sven-Erik Sundqvist, Regionfastigheter. I sin roll som projekteringschef har han ständigt arbetat för att miljöfrågorna ska ha en hög prioritet vid utvecklingen av regionens fastigheter och dess drift. Detta gäller inte minst vid Sunderby sjukhus med de omfattande utbyggnaderna åren framöver.

Det rör bland annat dubbleringen av vattenkylan och de PVC-fria golvmattorna i samband med utbyggnaden av Sunderby sjukhus.

Framförallt ska nämnas Sven-Eriks nationella prestation inom om området mark, sulfidlera och dess sluthantering som är enastående och unikt. Genom en omfattande dialog med branschföreträdare och myndigheter har Sven-Erik bidragit till att sulfidjord kan hanteras som tidigare, det vill säga främst inom sjukhustomten med ett särskilt kontrollprogram. Detta har sparat regionen uppemot 80 miljoner kronor.

– Det är en ära att få stå här och ta emot priset. Jag har inte åstadkommit det här helt ensam utan har fått uppbackning av både politiker och medarbetare, säger Sven-Erik Sundqvist.

Kontaktperson9 oktober 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering