Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Bättre koll på täckningen

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2018-06-18
  •  Källa: Region Norrbotten

Under ett år har Region Norrbotten samordnat kommunernas mätning av mobiltäckningen i Norrbotten. Mätningarna har genomförts genom att placera mätutrustning i sopbilarna. Nu fortsätter mätningen utanför vägnätet – med hjälp av bland annat skoter och vandrare. Målet är att förbättra mobiltäckningen på platser som är viktiga för länets utveckling.

Post- och telestyrelsen har som nationell målsättning att det i hela landet ska finnas en stabil täckning där människor normalt befinner sig. Verkligheten är tyvärr något annat, speciellt i områden där byar ligger långt ifrån varandra.

– Kommunerna i Norrbotten har fått många klagomål från folk som upplever problem med täckningen på flera håll. Vi lyssnade på medborgarna och bestämde oss för att prioritera frågan och försöka göra en förändring, säger Johanna Lindberg, Region Norrbottens projektledare för mätningen i länet.

För att ta reda på hur mobiltäckningen faktiskt ser ut kontaktade Region Norrbotten företaget IQMTEL Sweden AB som kunde erbjuda en oberoende kartläggning av täckningen i regionen. Eftersom det är ett oberoende företag som gör mätningen blir resultatet rättvist eftersom alla operatörer mäts med exakt samma förutsättningar och under samma tidsperiod. Projektet finansierades med statliga medel, EU-bidrag och kommunala medel. Mätutrustningen från IQMTEL placerades i kommunernas sopbilar och samlade in data medan sopbilarna besökte hushållen i kommunerna.

Arbetet med att förbättra situationen med mobiltäckningen är långsiktigt och komplext eftersom det tar tid att påverka kommersiella aktörer och till viss mån även göra egna insatser. Att kontinuerligt förstå förutsättningarna är däremot avgörande, därför räcker det sällan med att bara göra en mätning.

– Vårt mätverktyg ger våra kunder friheten och flexibiliteten i att mäta med vilka resurser de vill, när de vill, och på de platser som är viktiga för dem. Vi ser en stor variation i våra kunders arbets- och mätningsprocesser. Den gemsamma nämnaren är dock att alla behöver en tydlig förståelse för nuläget av mobiltäckningen och i förlängningen även följa upp de förändringar som sker när de aktivt och kontinuerligt jobbar med frågan. Vi vill därför förse våra kunder med ett verktyg som ger dem kunskap och stöd för att de skall kunna vara med och påverka den framtida utvecklingen, säger Mats Nordström, VD på IQMTEL Sweden AB.

De kommande fem åren kommer mätningarna att fortsätta kontinuerligt och för att nå längre in i kommunerna kommer mätutrustningen färdas bland annat med skotrar. Att norrbottningarna ska ha tillgång till mobil uppkoppling och fiberanslutning handlar om mer än att kunna ringa och surfa smidigt utan även om att i framtiden ha tillgång till samhällsviktiga tjänster även utanför hemmet.

Inom kort kommer också den insamlade informationen användas i förhandlingarna med mobiloperatörerna, där regionen hoppas på många konkreta åtgärder.

– Kartläggningen är verkligen ett steg åt rätt håll och nu börjar egentligen det verkliga arbetet med att påverka samhället i stort. Vi hoppas att operatörerna kommer att förstå allvaret och att vi gemensamt kan börja arbeta för att öka täckningsstyrkan, avslutar Johanna Lindberg.

Kontaktperson

Namn: Johanna Lindberg
Titel: Bredbandskoordinator, Region Norrbotten
Telefonnummer: 076-1183171

Namn: Mats Nordström
Titel: VD, IQMTEL Sweden AB
Telefonnummer: 070-33 13 00415 juni 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering