Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Norrbotten på väg mot ny vård

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2018-06-08
  •  Källa: Region Norrbotten

I Norrbotten blir andelen äldre fler och många lever med kroniska sjukdomar. Det sätt vården är uppbyggt på idag kommer inte att räcka imorgon. Nu tar Region Norrbotten greppet om framtidens vård – tillsammans med medborgarna.

Dagens vård är uppbyggd under en tid då vårdbehovet såg annorlunda ut, med främsta fokus på akuta skador och infektioner. Idag domineras vårdbehovet av kroniska sjukdomar som kräver kontakt med vården under lång tid.

Norrbotten är tillsammans med Japan en av de regioner i världen där andelen äldre i befolkningen ökar allra snabbast. Samtidigt minskar antalet personer i arbetsför ålder.

– Vårt demografiska försprång gör att vi måste arbeta målmedveten med att hitta nya sätt att erbjuda vårdens tjänster, säger Lisbeth Löpare-Johansson, utvecklingsdirektör inom Region Norrbotten.

Vården behöver göra ett stort utvecklingsarbete, både vad gäller arbetssätt och på vilket sätt vårdens tjänster erbjuds befolkningen. Region Norrbotten arbetar utifrån en strategi som kallas Vägen för framtidens hälsa och vård år 2035. Regionstyrelsen antog strategin under torsdagen. Målet är en hälso- och sjukvård som arbetar mer hälsofrämjande och ser patienten som en aktiv partner.

– Personer som lever med lågvarig sjukdom har stor och unik kunskap och vill vara aktiva i sin vård. Det måste vi ta tillvara. Patienten ska vara en självklar del av vårdteamet och vården ska alltid utgå från patientens fokus. Patienter och närstående ska också ges en tydlig roll i förbättrings- och utvecklingsarbetet i vården, säger Lisbeth Löpare-Johansson.

Digitaliseringen och samverkan med övriga samhällsaktörer är två viktiga möjliggörare när den nya välfärden formas. Med hjälp av teknik kan vården komma närmare patienten där hen bor och befinner sig.

– Den tekniska utvecklingen ger oss möjlighet att möta patienten där hen lever sitt liv och förändrade arbetssätt kommer göra att vården kommer närmare än vad den är idag, konstaterar Brita Winsa, divisionschef närsjukvård.

Det finns möjligheter att påverka norrbottningarnas insjuknande och framtida vårdbehov. Både grad av insjuknande, risk för komplikationer och den successiva försämring som är kopplade till många kroniska diagnoser går att påverka genom behandling, rehabilitering och förebyggande insatser.

– Om vi kan förebygga att några blir sjuka och hjälper de som ändå insjuknar att leva så bra som möjligt med sin kroniska sjukdom så kan vi både öka livskvaliteten och minska vårdbehovet, säger Brita Winsa.

Kontaktperson

Namn: Lisbeth Löpare-Johansson
Titel: Utvecklingsdirektör
Telefonnummer: 070-567 44 66

8 juni 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering