Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Nu förstärker Region Norrbotten sitt arbete med att utveckla primärvården i länet

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2018-06-11
  •  Källa: Region Norrbotten

Som ett led i regionens arbete med att utveckla framtidens hälsa och vård har regionstyrelsen beslutat att inrätta en kompetensenhet inom primärvården. Enheten ska bidra till att stärka utbildnings- och forskningsfrågorna i primärvården och stötta insatser för att utbilda, rekrytera och behålla specialistläkare inom allmänmedicin.

Kompetensenheten ska fungera som en resurs för all primärvård i länet och bland annat arbeta med att göra grundläggande bedömningar för att säkerställa kunskapsnivån hos legitimerade läkare som söker specialisttjänstgöring i allmänmedicin. Man ska även värdera kompetensen hos svenska läkare som utbildat sig i annat EU-land och söker specialisttjänster i länet. I uppdraget ingår även att genomföra utbildning/handledning av specialistläkare där bedömningen påvisat behov av utbildningsinsatser.

Ett annat uppdrag som enheten ska ha är att etablera kontakter med utländska universitet som har svenska läkarstudenter för att främja rekrytering av utlandsutbildade. Enheten kommer även att fungera som ett nav för att främja forskning och stärka lärandet i primärvården som helhet.

Kontaktperson

Namn: Maria Stenberg
Titel: Regionstyrelsens ordförande
Telefonnummer: 070-222 18 06

Namn: Agneta Granström

Telefonnummer: 070- 305 52 5811 juni 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering