Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Vården i siffror för Region Norrbotten

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2018-06-13
  •  Källa: Region Norrbotten

Norrbottens resultat i Vården i siffror följer mönstret från tidigare år vilket belyser vikten av att fortsätta arbetet med prevention och livsstilsförändringar, vilket också lyfts fram i regionens folkhälsostrategi.

Patienternas syn på vården efter sjukhusvård och besök på akutmottagning, är relativt lika de siffror som presenteras för riket där närmare nittio procent av patienterna har ett positivt intryck. Väntetiderna för sjukvård upplevs dock för långa.

Region Norrbotten har precis som tidigare år bra resultat när det gäller stroke. Även cancervården uppvisar generellt bra resultat, framför allt när det gäller bröstcancer, lungcancer och tjocktarms-cancer. När det gäller diabetes så har regionen en positiv trend på flera indikatorer och närmar sig riket.

– Det är glädjande att vi förbättrar oss när det gäller diabetsvård och att vi uppvisar bra resultat för stroke och cancer.  Region Norrbotten har arbetat målmedvetet med dessa områden, något som också kan utläsas i resultatet av jämförelserna, säger Jonas Thörnqvist, biträdande regiondirektör.

Inom ortopedin har vi mycket bra resultat när det gäller omoperationer och implantatöverlevnad. När det gäller antal genomförda första besök inom 90 dagar, är vi dock sämre än riket.

För behandling med antipsykotiska läkemedel vid psykiska sjukdomar placerar sig Norrbotten bra. Även när det gäller psykiskt välbefinnande och antal självmord i befolkningen uppvisar vi mycket goda resultat.

– Det är glädjande att vårt resultat för psykiskt välbefinnande och antal självmord är goda då många rapporter visar att den psykiska ohälsan i landet ökar år efter år, säger Brita Winsa, divisionschef för Division Närsjukvård.

Norrbotten har få infektioner vid vård av för tidigt födda barn. Regionen uppvisar även goda resultat vid operationer av livmoderframfall.  Gynekologiska operationer med ”titthålskirurgi” utförs dock i mindre omfattning än i riket. När det gäller väntetid för ett första besök inom gynekologisk vård finns det en stor förbättringspotential.

Region Norrbotten hade totalt betydligt färre vårdskador samt färre vårdrelaterade infektioner i slutenvård men en högre andel patienter med trycksår. Mätningarna visade också att hygienkrav efterföljdes något sämre än i övriga riket.

Rapporten och indikatorerna finns samlade på Vården i siffror, för den som vill läsa mer. 

Kontaktperson

Namn: Birgitta Nordström
Titel: Kunskapsstyrningsstrateg
Telefonnummer: 0920-28 41 60

13 juni 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering