Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Cancerrehabilitering stärks med ett nytt nationellt vårdprogram

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Den ökade överlevnaden bland cancerpatienter medför större krav på cancerrehabilitering som stärks med ett nytt nationellt vårdprogram. Cancerrehabilitering pågår från diagnos och framåt, ibland livet ut.

Foto: Scandinav bildbyrå.

Det nya nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering ska stärka rehabiliteringen genom förbättrad samverkan, rutiner och organisation. Allt fler behöver en cancerrehabilitering av god och likvärdig kvalitet då allt fler överlever cancer idag. Det är inte bara sjukdomen som påverkar patienten, utan även behandlingen. Med förbättrade och likvärdiga rutiner ska rehabiliteringen bli mer jämlik för alla patienter, även om förutsättningarna är olika över landet.

Axplock av områden som lyfts i vårdprogrammet

  • Vårdteamet som först har kontakt med patienten ska kartlägga behoven i direkt dialog med patienten och den närstående. Tillsammans formulerar de en cancerrehabiliteringsplan som därefter fortlöpande följs upp och utvecklas. Kontaktsjuksköterskan har ett avgörande ansvar för att detta ska fungera.
  • I de team som vårdar patienter med cancer bör det finnas kurator. Patientens kontakt med kuratorn etableras enligt rutiner för enheten.
  • De patienter som har minderåriga barn måste stödjas för att barnets behov så långt som möjligt ska tillgodoses.
  • Landstingen måste utveckla säkra rutiner för stöd till patienter som gått igenom botande cancerbehandling som långt senare kan leda till följdsjukdomar och andra problem. Det måste för patienten vara tydligt vilken vårdenhet som kan kontaktas, även många år efter avslutad behandling.

För mer information

Regionalt cancercentrum

Vårdprogram och kunskapsbakgrund

Kontaktperson

Namn: Kristina Andersson
Titel: projektledare
Telefonnummer: 0920-282183

1 juni 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering