Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Så bidrar regionala nivån till förverkligandet av strategin

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner samt Länsstyrelsen kommer under 2018 ta fram en regional handlingsplan för att bidra till ett mer systematiskt arbete och regionalt stöd, inom de områden som strategin pekar ut som särskilt viktiga för befolkningens hälsa.

Beslutet fattades i samband med att de regionala aktörerna tog beslut om Norrbottens folkhälsopolitiska strategi under januari och februari 2018.

Regional handlingsplan 2018-2022

De områden (strategins delmål) som strategin pekar ut som särskilt betydelsefulla för befolkningens hälsa är:

 • Utbildning och det livslånga lärandet
  (Norrbottens Kommuner samordnar)
  Kontaktpersoner: Björn Eriksson och Lars Sandström, Norrbottens Kommuner

Se första utkast på process och prioriteringar som presenterades av Norrbottens Kommuner den 13 juni på konferensen, Nya perspektiv på hälsa och tillväxt.

 • Levnadsvanor
  (Region Norrbotten samordnar)
  Kontaktpersoner: Joanna Hansson och Linda Moestam

Se första utkast på process och prioriteringar som presenterades av Region Norrbotten den 13 juni på konferensen, Nya perspektiv på hälsa och tillväxt.

 • Normer och värderingar
  (Länsstyrelsen samordnar)
  Kontaktpersoner: Irina Enbuska von Schantz, Katarina Sandling Jonsson, Mats Burman

Se första utkast på process och prioriteringar som presenterades av länsstyrelsen den 13 juni på konferensen, Nya perspektiv på hälsa och tillväxt.

 • Ett mer systematiskt folkhälsoarbete,
  Norrbottens folkhälsopolitiska råd
  Kontaktpersoner: (NFRs arbetsgrupp)

Se första utkast på process och prioriteringar som presenterades av NFRs arbetsgrupp den 13 juni på konferensen, Nya perspektiv på hälsa och tillväxt.

Samordningsansvaret för de olika områdena (strategins delmål) är uppdelade på olika regionala aktörer enligt ovan. Innehållet ska emellertid omfatta samtliga aktörers verksamheter. Underlagen från de fyra områdena kommer sedan samordnas i ett dokument med namnet Regional handlingsplan för ett mer systematiskt folkhälsoarbete i Norrbotten 2018-2022.

Uppdragsbeskrivning II

Just nu arbetar Norrbottens folkhälsopolitiska råd NFR med en uppdragsbeskrivning där detaljerna för arbetet med att ta fram handlingsplanen finslipas. Syftet är att skapa en gemensam bild av vad det är som ska åstadkommas, av vem och när. Uppdragsbeskrivningen finns tillgänglig som länk till höger. 

19 juni 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering