Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Nya perspektiv på hälsa och tillväxt

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Den 13 juni genomfördes konferensen Nya perspektiv på hälsa och tillväxt på Vineyard event i Björsbyn utanför i Luleå. Konferensen var startskottet på ett mer systematiskt regionalt arbete för att uppnå en mer jämställd och jämlik folkhälsa i Norrbotten.

Till grund ligger Norrbottens folkhälsostrategi 2018-2026 som tagits fram av Norrbottens folkhälsopolitiska råd och antogs första kvartalet 2018. Konferensen, som höll till på Vineyard event & konferens i Björsbyn utanför Luleå, gick under namnet Nya perspektiv på hälsa och tillväxt. Den samlade deltagare från hela länet. Inte bara från Region Norrbotten, Norrbottens kommuner och Länsstyrelsen i Norrbotten, som är de tre organisationer som står bakom folkhälsostrategin, utan även från bland annat ideella organisationer.

Karin Börjesson, länsstyrelsen, Helena Öhlund, kommunalråd Älvsbyns kommun, och Anders Öberg, regionråd, Region Norrbotten, deltog på konferensen från Norrbottens folkhälsopolitiska råd. I rådet sitter även ordförande Agneta Granström, Region Norrbotten, Birgitta Larsson, Gällivare kommun, och Anita Sköld, Pajala kommun. Foto: Jonas Hansson.

Syftet med dagen var att ge nya perspektiv på folkhälsa och folkhälsoarbetet samt ge en kort beskrivning på vilket sätt regionala nivån kommer bidra till en mer jämställd och jämlik folkhälsa 2026. Mer än hundra intresserade och beslutsfattare från idéburen sektor och offentlig förvaltning tog del av dagen.

Se NFR:s inledande presentation

Endast tillsammans kan utvecklingen vändas...

Folkhälsostrateg Linda Moestam på Region Norrbotten var moderator för dagen och underströk vikten av att "kroka arm" i det förbättringsarbete som strategin innebär. Hon beskrev det som något av en milstolpe att så många olika parter samlats för att göra verklighet av strategin.

Regionrådet Anders Öberg pekade på att insatser som vaccinering, cellprovtagning och mammografi är fortsatt viktiga för att uppnå en god folkhälsa, men att det även krävs andra angrepssätt för att göra skillnad.

Konferensen, som höll till på Vineyard event & konferens i Björsbyn utanför Luleå, gick under namnet Nya perspektiv på hälsa och tillväxt. Den samlade deltagare från hela länet. Inte bara från Region Norrbotten, Norrbottens kommuner och Länsstyrelsen i Norrbotten, som är de tre organisationer som står bakom folkhälsostrategin, utan även från bland annat ideella organisationer.

– Det handlar om vad vi gör i vår vardag och om att skapa förutsättningar för individen att göra medvetna val, sa han.

Folkhälsostrateg Linda Moestam var moderator för dagen men arbetar till vardags på Region Norrbotten som bl.a sakkunnig i jämställdhetsfrågor.

 Konferensen, som höll till på Vineyard event & konferens i Björsbyn utanför Luleå, gick under namnet Nya perspektiv på hälsa och tillväxt. Den samlade deltagare från hela länet. Inte bara från Region Norrbotten, Norrbottens kommuner och Länsstyrelsen i Norrbotten, som är de tre organisationer som står bakom folkhälsostrategin, utan även från bland annat ideella organisationer.

Linda Moestam beskrev på vilket sätt genomförandet av folkhälsostrategin ska jämställdhetsintegreras. 

Linda berättade om hur NFR arbetar för att genomförandet av Norrbottens folkhälsostrategi blir jämställdhetsintegrerat.  

Se Linda Moestams presentation

Helena Öhlund, kommunalråd i Älvsbyn, och även hon ledamot i folkhälsopolitiska rådet beskrev det som att organisationerna bakom folkhälsostrategin nu erbjuder länets kommuner ett smörgåsbord av stöd och aktiviteter för att lyckas i arbetet.

– Det finns olika behov i länets 14 kommuner och vi kan inte bjuda alla på samma sak, konstaterade hon. Det måste finnas valmöjligheter.

Mats Jakobsson, vetenskaplig ledare för social hållbarhet på Norrbottens kommuner, poängterade betydelsen av bland annat utbildning

Konferensen, som höll till på Vineyard event & konferens i Björsbyn utanför Luleå, gick under namnet Nya perspektiv på hälsa och tillväxt. Den samlade deltagare från hela länet. Inte bara från Region Norrbotten, Norrbottens kommuner och Länsstyrelsen i Norrbotten, som är de tre organisationer som står bakom folkhälsostrategin, utan även från bland annat ideella organisationer.

Mats Jakobsson, vetenskaplig ledare för social hållbarhet på Norrbottens kommuner, föreläste om hälsoläget i länets kommuner utifrån varje kommuns förutsättningar.

Jakobsson poängterade bland annat betydelsen av utbildning och de normer och värderingar som barn får med sig hemifrån.

– Det gör stor skillnad för folkhälsan om man lever gott eller om man lever på mariginalen. Vår självbild skapas av de sammanhang vi växer upp i, men den går att förändra. Vi måste därför hitta sätt att kompensera för de olika förutsättningar som vi har med oss. Vi har inte råd att tappa en massa människor på vägen utan alla måste ha lika möjligheter, sa han.

Han lyfte därefter fram en rankning av länets kommuner utifrån dess befolkningsmässiga förutsättningar, baserat på en modell från Östergötland. Större andel tjänstemän, låg arbetslöshet, en yngre befolkning och fler som går färdigt gymnasiet ger pluspoäng och leder till bättre hälsa i befolkningen, vilket tenderar att gynna länets större kommuner.

Se Mats Jakobssons presentation

Konferensen, som höll till på Vineyard event & konferens i Björsbyn utanför Luleå, gick under namnet Nya perspektiv på hälsa och tillväxt. Den samlade deltagare från hela länet. Inte bara från Region Norrbotten, Norrbottens kommuner och Länsstyrelsen i Norrbotten, som är de tre organisationer som står bakom folkhälsostrategin, utan även från bland annat ideella organisationer.

"Om man gör en jämförelse med fotboll är det vi som är länslaget för folkhälsofrågorna", konstaterade regionråd Anders Öberg. Vid hans sida syns Linda Moestam, Region Norrbotten, och Helena Öhlund, Norrbottens kommuner.

Åsa Rosendahl, statistiker från Region Norrbottens folkhälsocentrum, pratade om hur man kan sätta en prislapp på förbättrade levnadsvanor genom en hälsokalkylator utarbetad av Uppsala universitet.

Se Åsa Rosendahls presentation

Kronor och ören på folkhälsosatsningar

Om invånarnas BMI, rökning, fysisk inaktivitet och riskbruk kan minskas med två procentenheter vardera leder det enligt kalkylen till 102 färre sjukdomsfall under en femårsperiod och en kostnadsbesparing med runtomkring 10 miljoner kronor för vardera region, kommun och försäkringskassa, under förutsättning att det inte samtidigt kommer ett oväntat inflöde, berättade hon.

Konferensen, som höll till på Vineyard event & konferens i Björsbyn utanför Luleå, gick under namnet Nya perspektiv på hälsa och tillväxt. Den samlade deltagare från hela länet. Inte bara från Region Norrbotten, Norrbottens kommuner och Länsstyrelsen i Norrbotten, som är de tre organisationer som står bakom folkhälsostrategin, utan även från bland annat ideella organisationer.

Margareta Eriksson, folkhälsostrateg på Region Norrbottens folkhälsocentrum, berättade om hälsosammare levnadsvanor, ett område som Region Norrbotten särskilt kommer att arbeta med under hösten för att omsätta folkhälsostrategin till en handlingsplan. Hon berättade också om Norrbottens hälsosamtal (se separat artikel).

Se Margareta Erikssons presentation

Från Sweco i Stockholm medverkade hållbarhetskonsulten Åsa Lindgren, som satte in det regionala folkhälsoarbetet i ett internationellt perspektiv kopplat till FN:s 17 globala hållbarhetsmål, som är framtagen i dialog med organisationer och stater över hela världen.

Se Åsa Lindgrens presentation

Handlingsplaner tas fram

Vidare gav dagens moderator Linda Moestam, som också är sakkunnig i jämställdhetsfrågor på Region Norrbotten, en bakgrund till hur folkhälsostrategin kan jämställdhetsintegreras, en viktig målsättning eftersom skillnaderna mellan kvinnor och män är stora på flera områden och behöver utjämnas.

Sammanfattningsvis var det många olika aspekter av folkhälsoarbetet som diskuterades under dagen och arbetet fortsätter som nämnts under hösten med att ta fram handlingsplaner. Regionen fokuserar på förbättrade levnadsvanor, länsstyrelsen på normer och värderingar och Norrbottens kommuner på utbildning och livslångt lärande, allt medan folkhälsorådet arbetar med att ta fram en plan för hur folkhälsoarbetet ska bli mer systematiskt. Allt detta viktiga pusselbitar för att få ihop helheten.

På konferensen presenterades ett första utkast på process och prioriteringar för hur det regionala stödet ska utarbetas.

Ta del av det första utkastet här.

Nu är arbetet i gång med att förverkliga Norrbottens folkhälsostrategi!

10 juli 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering