Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Ny folkhälsostrategi antagen

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Den 20 december antog Norrbottens folkhälsopolitiska råd (NFR) länets nya folkhälsostrategi. Strategin syftar till att skapa en mer jämlik hälsa och i förlängningen också en bättre hälsa i Norrbotten.

NFR - Norrbottens folhälsopolitiska råd

Den nya strategin träder i kraft efter att också NFRs huvudmän (Region Norrbotten, Norrbotten Kommuner samt länsstyrelsen i norrbottens län) antar strategin i mitten på februari 2018. Samtidigt som det sker upphör den folkhälsopolitiska strategin från 2007 att gälla.

Här hittar du folkhälsostrategin 2018-2026

Läs pressmeddelandet

Folkhälsostrategin 2018-2026

Strategins syfte är att stimulera till ett mer systematiskt folkhälsoarbete i offentlig sektor, näringsliv och idéburna sektorn. Strategin ska inte bara bidra till en förbättrad hälsa i Norrbotten utan också göra den mer jämlik och jämställd.

Strategin omfattar perioden 2018-2026 och har tagits fram i nära samarbete mellan Norrbottens Kommuner, länsstyrelsen, Region Norrbotten samt representanter från olika kommuner. Strategin innehåller:

Nulägesbeskrivning av hälsolägetMål som definierats som särskilt betydelsefulla för den norrbottniska folkhälsanFramgångsfaktorer för ett mer systematiskt folkhälsoarbeteRoller - vem gör vad i Norrbottens folkhälsoarbete

Målen i strategin bygger på egna multivariata analyser, kunnat visa vad som särskilt påverkar människors självuppskattade hälsa i Norrbotten.

Vad händer sedan?

I samband med att rådet antog strategin övergår rådet till att utforma ett regionalt stöd som underlättar ett mer systematiskt arbete med de prioriterade målen. Hur det regionala stödet kommer att se ut presenteras vid en konferens i juni 2018.

Tidplan

NFR – beslut 20 dec 2017

Norrbottens Kommuners styrelse - beslut 12 jan 2018

Region Norrbotten (Region fullmäktige) - beslut 14 febr 2018

Länsstyrelsen i Norrbotten - beslut senast 30 jan 2018

Övriga aktörer (tex kommuner, ideburen sektor) fr. om mars 2014

22 december 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering