Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Dialog om ny kompetensförsörjningsanalys

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny kompetensförsörjningsanalys i Norrbotten. Målet är att få ett effektivt planeringsverktyg som kan användas av olika aktörer i Norrbotten. Den 8 december 2016 hölls en konferens om den nya analysen med Luleå tekniska universitet och Länsstyrelsen som värdar.

Norrbottens kompetensförsörjningsanalys bygger på den tidigare rapporten "41 000 anställningar till och med 2025" som är en studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län. Konferensens syfte var att öppna upp för dialog mellan olika aktörer i Norrbotten och ge möjlighet att påverka innehållet i uppdateringen av rapporten. 

Samlade in nya perspektiv

Och en stor del av dagen ägnades åt arbete med rapporten. En uppdaterad version ska innefatta de utmaningar och trender som sker i Norrbotten just nu. Insamlingen från deltagarna skedde i workshopform med syfte att få nya perspektiv och synliggöra eventuell utvecklingspotential i analysen men även att öka förståelsen för behov inom organisationerna, belysa särskilda viktiga samhällsgrupper, lyfta fram branscher och nyckelkompetenser som är viktig att ha med samt de samhällstrender som är viktiga att belysa. Workshopen kantades av livliga diskussioner om kompetensförsörjning och hoppet är att denna dialog öppnade upp nya dörrar och förutsättningar för utformningen av analysen och dess möjlighet att utveckla en plats för alla i Norrbotten.

Stefan Fölster och Johanna Grönbäck föreläste

Dagens två inspirationsföreläsningar handlade om digitalisering. Stefan Fölster från Reforminstitutet gav inblick i vad den nya tekniken gör för arbetsmarknaden och hur framtidens jobb kommer att vara utformade. Han lade stor vikt vid det förändringstryck som digitaliseringen leder till, efterfrågan på nya tjänster och de möjligheter och den omställning detta kommer leda till när vår värld går mot digitalisering.

Johanna Grönbäck från Ratio talade om de utmaningar vi har inom kompetensförsörjning utifrån ett tillväxtperspektiv. Hon belyste att mycket av den kompetensbrist som sker i vårt samhälle till stor del beror på kompetens-mismatchning. I framtiden måste integrering ske mellan utbildning, arbetsmarknad och företag. För att kunna minska den kompetensbrist i samhället som råder, gav hon några förslag utifrån Ratios forskning. Ett av dem löd: ”Förbättra matchning genom att stärka incitament att anordna och söka utbildningar som efterfrågas av framtida arbetsgivare”.

Rapporten "41 000 anställningar till och med 2025" är en del av projektet "Regional förnyelse" som finansieras gemensamt av Länsstyrelsen och Luleå tekniska universitet.

Elin Hallstensson och Jenny Hakeberg

15 december 2016
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering