Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Satsning på kulturella och kreativa näringar

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Närmaste tiden genomförs en rad aktiviteter för att främja utvecklingen av de kulturella och kreativa näringarna (KKN)* i Norrbotten.

Under hösten 2016 ska en ny regional strategi och handlingsplan tas fram och den 26 oktober bjuds alla intresserade in till en dialogdag för att ge inspel i detta arbete. På dialogdagen kommer även en uppföljare till rapporten “En ny näring växer fram” – en kartläggning av 900 företag inom den kulturella och kreativa näringen i Luleå och Piteå 2012, att presenteras. Den nya studien tittar på vad som har hänt bland företagen sen föregående undersökning och ger också en bild av KKN i hela länet. 

Nationell konferens i Piteå

Norrbotten är under 2017 utsedd till värd för en årligt återkommande nationell konferens inom KKN. Den ska hållas på Acusticum i Piteå den 31maj-1 juni och temat blir Digitaliseringen möjligheter. Under 2017 planeras också en utbildning i samarbete med Umeå universitet, riktade till chefer inom näringslivs- och kulturförvaltningarna i kommunerna. Utbildningen ska öka kunskapen om KKN och stimulera samarbete över politikområdes- och förvaltningsgränser, något som ska skapa bättre förutsättningar för tillväxt. Bakom allt detta står Länsstyrelsen i Norrbotten, Landstinget och Tillväxtverket nationellt.      

KKN växer starkt

De kulturella och kreativa näringarna (KKN) växer starkt i Sverige. Enligt statistik från SCB som Volante Research har bearbetat, omsatte KKN 458 miljarder kronor år 2014, en ökning med 5 procent sedan föregående år. Sett över en längre tidsperiod, 2007-2014 har sektorn vuxit med 14 procent, näringslivet som helhet har vuxit med 12 procent. Förädlingsvärdet inom de kulturella och kreativa näringarna uppgick till 164,5 miljarder kronor år 2014, en ökning med drygt 8 procent sedan föregående år. Det motsvarar cirka 4 procent av Sveriges BNP. Tillväxten senaste året förklaras enligt Volante Research, framför allt av en ökning av digitalt drivna affärsmodeller, samt en ökning inom mode, design och musik. Även rörlig bild-bolag och reklam ökar.

Mer information

*KKN omfattar verksamheter inom flera olika branscher såsom arkitektur, form och design, film och foto, konst, mode, litteratur, musik, scenkonst, spel och media, måltid, turism och besöksnäring samt upplevelsebaserat lärande.

11 september 2016
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering