Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Om den regionala utvecklingsstrategin

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

RUS konferensen, Angela Wilkinson, mötesritare FridaRit

Som regionalt utvecklingsansvarig ansvarar Region Norrbotten för att ta fram en regional utvecklingsstrategi. Det är det viktigaste och mest övergripande styrdokumentet för regionens utveckling och tillväxt. Strategin ska fastställas av regionfullmäktige och tas fram i samarbete med Region Norrbotten, länets kommuner, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Luleå Tekniska Universitet, organisationer, företag, Sametinget, myndigheter och andra aktörer i Norrbotten.

Nu pågår arbetet med att fram nästa regionala utvecklingsstrategi för Norrbotten, Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030. Den är en samlad och sektorsövergripande strategi för det regionala tillväxtarbetet, och ingår i EUs och Sveriges strategier för hållbar tillväxt. Strategin ska bidra till sektorsövergripande samverkan mellan aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Den ligger till grund för regionala och transnationella strukturfondsprogram, infrastrukturplaner och beaktas när man tar fram andra regionala strategier och program.

Den 28 februari 2017 beslutade regionstyrelsen om att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för hållbar utveckling av Norrbotten. I början av år 2019 ska förslag om en ny utvecklingsstrategi läggas fram för beslut i regionfullmäktige.

Under februari och mars åker regionen runt i länet och anordnar dialogmöten.

Läs mer om processen att ta fram den regionala utvecklingsstrategin här.  

 

Symbolen 

Fingervatryck med en form av Norrbotten inuti är en symbol framtagen för att visa den regionala utvecklingsstrategin.

Regional utvecklingsstrategis symbol

19 januari 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering