Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Hot, möjligheter och vägval inför år 2020

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Hot, möjligheter och vägval - tre ord som sammanfattar hälso- och sjukvårdens framtida utveckling och de utmaningar landstinget står inför.

Hot i form av den demografiska utvecklingens konsekvenser. Antalet äldre norrbottningar med stora sjukvårdsbehov blir allt fler. Utflyttningen från länet av yngre och medelålders medför minskade skatteintäkter och försvårar personalförsörjningen. Den allt mer avancerade och specialiserade sjukvårdens kostnader skjuter i höjden. Gapet mellan vad som är möjligt att göra och vad som ryms inom det ekonomiska utrymmet blir allt större. Många av hoten är sådana som landstinget endast i begränsad utsträckning kan påverka men måste förhålla sig till.

Möjligheter tack vare den medicinska och tekniska utvecklingen. Allt fler sjukdomar kan botas eller lindras. Aldrig tidigare har så många norrbottningar kunnat erbjudas framgångsrik vård och behandling högt upp i åldrarna. Distansöverbryggande lösningar utvecklas allt mer och kan bidra till att ge invånare i glest befolkade delar av länet tillgång till specialistkunskap på ett sätt som tidigare varit omöjligt.

Vägval som innebär att landstinget måste ta tillvara möjligheterna och hantera hoten.

Se en intervju med projektledaren Caj Skoglund från januari 2011:

22 oktober 2011
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering