Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Beslut i korthet

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Här kan du läsa om de politiska besluten i Region Norrbotten efter varje regionstyrelse och regionfullmäktige. I regel publiceras en sammanfattning senast dagen efter ett möte.

Beslut i korthet

2 februari 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering
 • 14
 • DEC
 • 2021
 • 17:19
Beslut i korthet

Beslut i korthet - regionstyrelsen 14 december

Regionstyrelsen beslutade bland annat att göra investeringar inför omorganiseringen av mammografiverksamheten i länet, att öka tillgängligheten på hälsocentralerna i Boden och Luleå till klockan 22.00, att bygga om webbplatsen norrbotten.se, att uppdatera riktlinje vid hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda, att ge alla medarbetare en skattefri gåva värd 1 500 kronor för uppskattning av goda arbetsinsatser under pandemin, att öppna två till operationssalar på Sunderby sjukhus samt att ambulansverksamheten i Vittangi utökas från dagtid till dygnet-runt.

Beslut i korthet - regionstyrelsen 14 december

 • 24
 • NOV
 • 2021
 • 13:56
Banner Beslut i korthet

Beslut i korthet - regionfullmäktige 23-24 november

Regionfullmäktige beslutade om avgiftsfri mammografiscreening för kvinnor över 74 år, att följa upp hälsoeffekter av höjd vårdavgift och ändrade resebestämmelser och att teckna interimistiskt samverkansavtal för hjälpmedel och medicinskt förbrukningsmaterial med länets kommuner. Vidare beslutades om ägarbidrag till kommunalförbundet Svensk Luftambulans och medfinansiering av samordningsförbundet Södra Norrbotten. Dessutom beslutades om höjt högkostnadsskydd och höjd avgift för slutenvård från årsskiftet, fastställande av regler för arvode och ersättning för förtroendevalda och regler för partistöd 2022.

Beslut i korthet - regionfullmäktige 23-24 november

 • 17
 • NOV
 • 2021
 • 18:24
Beslut i korthet

Beslut i korthet - regionstyrelsen 17 november

Regionstyrelsen beslutade bland annat att godkänna regionstyrelsens plan 2022-2024 och beställning av vårdval primärvård 2022. Vidare beslutades om åtgärder för en mer jämställd tandvård i länet, där bland annat förutsättningarna att starta en tandläkarutbildning på distans utreds, att göra en förstudie om omdisponering av lokaler vid Hortlax hälsocentral och att föreslå regionfullmäktige att justera regelverket för patientavgifter. Dessutom beslutades att anta en avsiktsförklaring om en psykologutbildning vid Luleå tekniska universitet.

Beslut i korthet - regionstyrelsen 17 november

 • 21
 • OKT
 • 2021
 • 11:04
Beslut i korthet

Beslut i korthet - regionfullmäktige 20-21 oktober

Regionfullmäktige beslutade att godkänna majoritetens förslag till styrelsens plan 2022-2024. Den handlar bland annat om effektivisering av sjukvård och tandvård, arbetssätt, administration, service och regional utveckling samt att återställning av uppskjutna vårdbehov har stort fokus. Regionfullmäktige godkände också verksamhetsrapporterna från sjukvårds- och uppdragsberedningarna samt gav dem nya uppdrag för 2022.

Beslut i korthet - regionfullmäktige 20-21 oktober

 • 06
 • OKT
 • 2021
 • 16:35
Beslut i korthet

Beslut i korthet - regionstyrelsen 6 oktober

Regionstyrelsen beslutade att godkänna den styrande majoritetens förslag till regionfullmäktige att fastställa strategisk plan 2022-2024 och att lämna skattesatsen oförändrad 2022. Vidare föreslogs vilka uppdrag regionfullmäktige ska ge sjukvårds- och uppdragsberedningarna. Styrelsen tog också beslut om en riktlinje för arbetsmiljöarbete inom regionen och behandlade revisionsrapporter om bland annat palliativ vård och vård av depression och ångest.

Beslut i korthet - regionstyrelsen 6 oktober

 • 14
 • SEP
 • 2021
 • 13:43
Beslut i korthet

Beslut i korthet - regionstyrelsen 14 september

Regionstyrelsen beslutade bland annat om en reviderad återställningsplan för hälso- och sjukvården efter covid-19. Verksamheterna kommer successivt att öka sin produktion och operationstjänster ska upphandlas från vårdaktörer i Norden och Europa för maximalt 500 miljoner kronor. Det beslutades också om en riktlinje för hantering av diskriminerande krav från invånare. Ingen har rätt att kräva att personal de möter exempelvis ska ha ett visst kön, en viss etnicitet eller en viss sexuell läggning.

Beslut i korthet - regionstyrelsen 14 september

 • 22
 • JUN
 • 2021
 • 16:27
Beslut i korthet

Beslut i korthet - regionfullmäktige 22-23 juni

Regionfullmäktige beslutade att godkänna delårsbokslutet, anta målbilden för nära vård och omsorg och förtydliga regionens trafikbeställning till Regionala kollektivtrafikmyndigheten. Vidare beslutades att ansöka om trafikplikt för kompletterande busstrafik Luleå-Haparanda, godkänna avtal för persontågstrafik på Haparandabanan och hantera underskott för kollektivtrafiken. Dessutom beslutades att återbetala avgift för de som nekat att vaccinera sig med Astra Zenecas covidvaccin.

Beslut i korthet - regionfullmäktige 22-23 juni

 • 10
 • JUN
 • 2021
 • 10:04
Beslut i korthet

Beslut i korthet - regionstyrelsen 10 juni

Regionstyrelsen beslutade att inte ta ut avgift för uteblivna besök för personer som valt att inte vaccinera sig med Astra Zenecas vaccin, att godkänna de preliminära budgetramarna för den nya organisationen och att investera i centralkassor på sjukhusen. Vidare beslutades att anlägga 200 nya parkeringsplatser vid Sunderby sjukhus och att öka bemanningen i det nya akuthuset. Dessutom föreslog styrelsen att regionfullmäktige ska godkänna delårsbokslutet och ansöka om trafikplikt för busstrafik Luleå – Haparanda.

Beslut i korthet - regionstyrelsen 10 juni

 • 05
 • MAJ
 • 2021
 • 13:48
Banner Beslut i korthet

Beslut i korthet - regionstyrelsen 5 maj

Regionstyrelsen beslutade att utreda förutsättningarna att återuppta pollenmätningar och att på rekommendation från revisorerna se över 1177:s invånartjänster. Vidare beslutades att anta en handlingsplan om samverkan mellan regionen, länsstyrelsen och civilsamhället. På förfrågan från Regionala kollektivtrafikmyndigheten beslutades att vid upphandling av busstrafik inte längre kräva fossilfritt bränsle utan att det kan ingå flera bränslealternativ.

Beslut i korthet - regionstyrelsen 5 maj

 • 16
 • APR
 • 2021
 • 10:56
Beslut i korthet puff för webb

Beslut i korthet - extra regionstyrelse 16 april

Regionstyrelsen beslutade på ett extra regionstyrelsemöte att begära att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) aktiverar krislägesavtalet för sjuksköterskor och undersköterskor i Region Norrbotten inom tre olika verksamheter.

Beslut i korthet - extra regionstyrelse 16 april

Se alla nyheter