Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Brister i samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Samarbetet kring barn och unga med psykisk ohälsa fungerar bra – men uppföljningen har brister. Det visar en granskning av samverkan mellan Region Norrbottens barn- och ungdomspsykiatri och kommunernas socialtjänst och skola.

Granskningen visar att samarbetet, som regleras av lagar och överenskommelser, fungerar bra på politisk nivå och tjänstepersonsnivå. Men arbetet med följa upp att de önskade resultaten uppnås brister. Uppföljning och utvärdering sker inte i tillräcklig omfattning, menar revisorerna.

– Vår bedömning är att de brister som granskningen pekar på kan äventyra möjligheterna till ändamålsenliga insatser, säger Rolf Höglund, ordförande för kommunrevisionen i Luleå.

Det framkommer också att det finns behov av lokala mål och att det blir tydligare hur de ska uppnås.

– Vi kan konstatera att det trots gemensamt beslutade överenskommelser mellan huvudmännen finns brister i det faktiska samverkansarbetet rörande barn och unga med psykisk ohälsa. Bristerna gäller främst mål och uppföljning av arbetet vilket påverkar möjligheten till en god samverkan kring målgruppen negativt. Vår bedömning är att bristerna snarast behöver avhjälpas, säger regionrevisionens ordförande Marita Björkman-Forsman.

Det är revisorerna i kommunerna Luleå, Jokkmokk, Gällivare, Kiruna, Piteå, Övertorneå och Kalix som tillsammans med revisorerna i Region Norrbotten granskat samverkan.

24 april 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering