Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

IVAK i Piteå stärker patientens väg genom sjukvården

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

IVAK har under en lång tid arbetat med förbättringsflöden som ska stärka patientens väg genom sjukvården. Nu är flödet för patienten bättre så vården ges i rätt tid och av rätt personal.

IVAK i Piteå stärker patientens väg genom sjukvården

Det pågår många förbättringsarbeten vid avdelningen för intensivvård, ambulans och akutmottagning (IVAK). Ett arbete är omhändertagandet av gravida kvinnor som transporteras mellan olika vårdinrättningar. Här har bättre rutiner tagits fram som ska hjälpa ambulanspersonalen och akutmottagningen. En akutväska är också framtagen för att underlätta förlossningar i ambulansen.

Bättre samverkan

IVAK har förbättrat sin samverkan med kommunen, SOS Alarm, 1177, röntgen, hälsocentralerna och olika vårdavdelningar i syfte att öka patientsäkerheten. Tidigare var det långa väntetider för patienten men nu finns det tydliga rutiner som gör att patienten snabbare får rätt vård. Personalen har också återkommande möten med varandra för att underlätta omhändertagandet och kliniken strävar efter att vara bäst på att träna patienter från respiratorvård. 

Succé för PICC-line

Bengt Olsen och Claes Enberg är intensivvårdssjuksköterskor och jobbar vid PICC-linemottagningen. PICC-line står för perifert inlagd central kateter och används som ett alternativ till venport för cancer- och smärtpatienter. 

– Vårt förbättringsarbete startade med att vi såg en patient som for illa genom långa väntetider, många behandlingar och med ett stort lidande som följd, säger Bengt och Claes.

– Vi frågade oss hur vi kunde underlätta behandlingen utan många stick och behandlingstillfällen. Efter ett besök vid PICC-linemottagningen i Umeå beslutade vi oss för att ge norrbottningarna samma möjlighet till vård. 

Sagt och gjort, i slutet av år 2018 öppnade länets första PICC-linemottagning vid IVAK i Piteå. För patienten har det inneburit en närmare väg till hjälp och man slipper åka långt för ett ingrepp som tar en timme. 


Claes Enberg visar hur en Picc-lineinläggning går till. 

Uppskattad patientnytta

Fördelarna med en PICC-line är många, patienten slipper upprepade nålstick och operationer vid inläggning och uttag av venportar. En PICC-line läggs in med ultraljud och kan användas direkt efter inläggning. Den sätts in av specialutbildade sjuksköterskor och har en obegränsad användningstid. När patienten väl har sin PICC-line sköts den i hemmet av distriktsköterskor, vilket kortar ned tiden för inläggning vid sjukhuset. 

Bengt och Claes säger att patientnyttan märks dagligen. För patienten blir det snabbare handläggning från diagnos till behandling, mindre nålstick i armen och en ökad livskvalitet. 

Vinsterna för sjukvården är ett minskat antal vårddygn och vårdkontakter, minimerade röntgenundersökningar, minskad risk för återkommande infektioner, minskad användning av antibiotika och minskade vårdkostnader. Det frigör också tid för operationsavdelningen som i stället kan ta hand om andra patienter.

Stora besparingar

För Region Norrbotten innebär 250 PICC-lineinläggningar per år en sparad peng på 2,2 miljoner kronor. Bara under sex månader har Region Norrbotten sparat in nästan 1 miljon kronor på de PICC-lineinläggningar som Bengt och Claes har gjort på ett hundratal patienter. 

– Visst är pengarna viktiga men tänk vilken patientnytta när de kommer till oss och får en PICC-line och efter en timme åker hem, säger Bengt. 

IVAK arbetar kontinuerligt med att förbättra sina flöden för patienterna och nu väntar nya utmaningar. 

– Vi ska förbättra flödena för våra äldre patienter på akutmottagningen, arbeta med teamarbete, säkra vår arbetsplats från hot och våld, förbättra arbetsmiljön och rekrytera fler medarbetare, säger processledaren Anna Åström. 

Sociala medier är en viktig kanal för att rekrytera fler medarbetare. Akutsjukvårdens Facebook-sida har 1 500 följare och en intern arbetsgrupp uppdaterar kanalen minst tre gånger i veckan. 

– Vår kommunikatör har lovat att när vi når 2 000 följare så kommer han med tårta och det ser vi fram emot för snart är vi där, säger Anna och skrattar. 

Akutsjukvården på Facebook 

Med Picc-line slipper patienterna bli sönderstuckna 

20 maj 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering