Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Nu får patienterna på Beroendecentrum mer att säga till om

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Som första sjukvårdsenhet i landet har Beroendecentrum inom Psykiatrin Sunderbyn certifierats i brukarinflytande, vilket innebär en förbättrad dialog mellan vården och patienterna.

Kate Oskarsson, enhetschef på Beroendecentrum vid Psykiatrin Sunderbyn, och Stefan Henriksson från Brukarrådet Leva i Norrbotten, som båda har ingått i den lokala certifieringsgruppen.
Kate Oskarsson, enhetschef på Beroendecentrum vid Psykiatrin Sunderbyn, och Stefan Henriksson från Brukarrådet Leva i Norrbotten, som båda har ingått i den lokala certifieringsgruppen. Foto: Brukarkraft.

På Beroendecentrum får vuxna över 18 år med beroendesjukdom abstinensbehandling. Beroendecentrum har samarbete med alla kommuner i Norrbotten och har också uppdrag att vara ett kompetensstöd inom missbruks- och beroendeområdet.

Certifieringen är inriktad på unga patienter/brukare och har utfärdats av projektet Brukarkraft, som drivs av Verdandi, en socialpolitisk organisation med sitt ursprung i nykterhetsrörelsen.

Kate Oskarsson, enhetschef på Beroendecentrum, berättar att arbetet med certifieringen har utgått från en lång checklista och pågått i tre månader.

Tagit fram handlingsplan

Det har bland annat har inneburit att personalen har fått utbildning och att det har tagits fram en handlingsplan för att utveckla patientinflytandet.

Handlingsplanen gäller i två år och kommer därefter att förnyas efter att Brukarkraft genomfört en ”brukarstyrd brukarrevision”.

– Genom det här arbetet har vi fått en bra skjuts och verkligen mött våra patienter. Jag är övertygad om att det ger långsiktighet. Vissa saker har vi redan nu åtgärdat. Exempelvis har vi satt upp en förslagslåda för de patienter som skrivs ut. I väntan på att vi får mer utrymmen när den nya psykiatribyggnaden står klar har vi skapat tillfälliga samtalsrum genom att ställa in extra stolar i patientrummen.

Lyssnar mer på patienterna

På det stora hela har certifieringen inneburit en utveckling av kvaliteten för Beroendecentrums verksamhet, konstaterar hon.

– Vi har bland annat börjat lyssna mer på våra patienter, som succesivt kommer att få större inflytande.

Fyra patient-/brukarorganisationer har ingått i certifieringsgruppen.

Stefan Henriksson har representerat Brukarrådet Leva i Norrbotten och också han är nöjd med utfallet:

– Dialogen mellan oss brukare och personal är en bro som är så viktig. Nu har gränser suddats ut och vi har verkligen lyssnat på och lärt av varandra.

29 maj 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering