Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Öppna dörrar hos närpsykiatrin i Boden

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

När man kommer till närpsykiatrin i Boden möts man av öppna dörrar. "Vi vill att det ska vara så, våra patienter ska känna sig välkomna när de kommer hit", säger enhetschefen Anna Öhrling.

Laila Mansikka Lundström och Susanne Samuelsson

Laila Mansikka Lundström och Susanne Samuelsson arbetar vid närpsykiatrin i Boden.

Det arbetar 33 personer vid närpsykiatrin i Boden. Här finns psykologer, kuratorer, läkare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor, skötare och sekreterare. Tillsammans möter de patienter som har svår psykiatrisk problematik. Många har flera diagnoser som bipoläritet, psykoser, och personlighetssproblematik.

För fem år sedan klev Anna Öhrling på som enhetschef. Då var arbetsmiljön dålig och den dagliga styrningen obefintlig.

– Mitt mål var att vi tillsammans skulle utveckla verksamheten och det har vi gjort, säger hon. 

Tillsammans med personalen började hon formulera en vision och en plan för framtiden.

– Vi började med att komma fram till hur vi skulle arbeta och vi utvärderade det som inte fungerade.

Olika team

Resultatet blev tre nya arbetsteam som för tre år sedan började arbeta utifrån en behandlingsarsenal med individuell- och gruppbehandling där patienten själv får kunskap om sin sjukdom för att kunna ta hand om sig själv. 

I det ena teamet får patienten akut hjälp i en planerad verksamhet.

– Vi startade teamet när vi såg att vi hade svårt att räcka till för våra patienter. Det tog för lång tid för dem att få hjälp av oss, säger Anna Öhrling.

Teamet kan ge patienten snabb hjälp efter en inläggning i slutenvården eller en akut kris. Patienten erbjuds fem krissamtal som sedan utvärderas, vilket i de flesta fall räcker för att skapa trygghet. 

Det andra teamet ansvarar för behandlingsarbetet inom specialistpsykiatrin. Här får patienten behandling utifrån sin diagnos. Här finns den bipolära mottagningen där psykoedukation i grupp är grunden i det mottagningen erbjuder.

– Psykoedukation handlar om att lära sig mer om sina svårigheter och diagnoser. Fördelen med att träffas i grupp är också att patienten får lära känna andra personer med liknande problematik vilket skapar en igenkänningsfaktor, säger sjuksköterskan Laila Mansikka Lundström.

Olika behandlingar

Beroende på patientens behov anpassas behandlingen. Gruppbehandling går ofta över till en individuell behandling. 

– Vi arbetar efter evidensbaserade metoder, den senaste behandlingen är RO-DBT som vi och Uppsala är de enda i landet som erbjuder, säger Anna Öhrling.

Behandlingen är för patienter med överkontroll som kan vara ett av problemen vid olika tillstånd och diagnoser som anorexia nervosa, kronisk depression och ångest. 

Ökning av patienter

Närpsykiatrins största mottagning är centralstimulantia-mottagningen (cs-mottagningen). Även här arbetar man i team tillsammans med sjuksköterskor, arbetsterapeuter och kuratorer. Avdelningen växer för varje år som går. Bara under år 2019 har mottagningen ökat med 100 patienter.

En annan mottagning som växer är läkemedelassisterad rehabilitering vid opioidberoende. Hit kommer patienter när de har fått stabilitet i sin medicinering.

– Vi har även medicindelning för patienter som av olika anledningar inte kan ansvara för sin egen medicin. Missbruket ökar och sker i allt lägre åldrar vilket är oroväckande. Bara i Boden har vi 376 patienter med missbruk som huvuddiagnos, säger Anna Öhrling.

Två psykiatriska fysioterapeuter arbetar också i närpsykiatriteamet.

– Psykisk ohälsa leder ofta till fysisk ohälsa och för vissa patienter är den kroppsorienterade behandlingen den mest tillgängliga metoden för personen att själv påverka sin psykiska ohälsa, säger fysioterapeuterna Eva Björkman och Margareta Brandberg.

Eva och Margareta berättar att de arbetar med livsstilsförändringar och kroppsorienterad behandlingar som ger patienten en förståelse för samspelet mellan kropp och själ. De arbetar med fysisk aktivitet på recept där patienten motiveras till en ökad fysisk aktivitet. De följer också upp hur det går för patienten och motiverar dem att fortsätta påverka sin psykiska och fysiska hälsa.

Distansteknik från Grekland

För att ta tillvara på allas kompetenser har närpsykiatrin arbetat intensivt med att utveckla distanstekniken. Vasileios Faltzis är överläkare i psykiatri och jobbar på distans från Grekland. Via länk tar han emot patienter i ett särskilt videorum i närpsykiatrins lokaler. Han deltar även i teamkonferenser och handleder tre ST-läkare på distans.

Vasileios berättar, via videolänk från Grekland, att sedan år 2016 har han och medarbetarna arbetat hårt med att förändra arbetssättet vid det team som han ansvarar för, bedömnings- och utredningsteamet.

Tidigare fick patienten träffa den läkare som fanns tillgänglig och ofta fick man en missvisande diagnos vilket fördröjde vårdförloppet.

– Nu får patienten i stället en initial standardutredning som innebär att de träffar en skötare som utför en baskartläggning av patienten och sedan presenterar resultatet för teamet . Efter det kan patienten bli aktuell för en djupare bedömning- och utredningsinsats hos teamets psykolog och arbetsterapeut. Om kartläggningen däremot resulterar i en rekommendation om behandlingsinsats så internremitterar vi till behandlingsteamet för fortsatt behandling, säger han.

Bedömnings – och utredningsteamet kan även remittera tillbaka patienter till primärvården om det visar sig att det inte finns något behov av specialistpsykiatriska insatser.

Nya arbetssätt

Närpsykiatrin i Boden har kommit långt i arbetet med patienten och att skapa en bra arbetsmiljö för medarbetarna. Inom kort startas ett nytt arbetssätt för patienter med psykosdiagnos. Syftet är att säkra välmåendet för den patientgruppen då de ofta har svårt att söka hjälp och föra sin egen talan. 

– Våra patienter ska känna sig trygga när de kommer hit och alltid ha någon att vända sig till. Det är den gemensamma nämnaren för alla våra mottagningar, avslutar Anna Öhrling.

15 oktober 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering