Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

På Laponia arbetar man nytänkande

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Angelica Lantto och Patrik Olofsson arbetar vid Laponia hälsocentral i Gällivare. Här är patienterna i fokus och man arbetar nytänkande och prestigelöst. ”Vi har en chef som låter oss blomma ut också”, säger de båda.

Angelica Lantto och Patrik Olofsson
Angelica Lantto och Patrik Olofsson arbetar vid Laponia hälsocentral i Gällivare. 

Angelica Lantto arbetar som arbetsterapeut, rehabiliteringskoordinator och samordnare sedan två år tillbaka. Som arbetsterapeut arbetar hon med demensutredningar, bedömning och rehabilitering av händer och viss hjälpmedelsutprovning. 

– Jag får jobba varierat och utveckla min kompetens. Jag är lite av en spindel i nätet, säger hon. 

I rollen som rehabiliteringskoordinator är Angelica ett stöd för patienten i rehabiliteringsprocessen. 

– De har ofta funderingar kring hur vårdplaneringen ser ut för dem eller vill ha stöd när de ska prata med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller sin arbetsgivare och då hjälper jag dem.  

En stor del av arbetet handlar om att samordna alla rehabiliteringsinsatser. 

– Har man ett utmattningssyndrom tar alla kontakter jättemycket energi som egentligen ska gå till rehabiliteringen och jag hjälper då till att kontakta deras handläggare i olika instanser.

Förbättrade kontakter

Som samordnare arbetar Angelica dagligen i vårdplaneringssystemet LifeCare som underlättar samordningen av patientens vård och behandling mellan sjukhus, primärvård och kommun.

Systemet visar vilka patienter som skrivs in och ut från sjukhuset och Angelica arbetar mycket med att förbättra kontakten mellan vården och patienten.

– Jag kontaktar dem eller deras anhöriga för att ta reda på vad deras behov är, vilka insatser behöver patienten vid utskrivning för att det ska fungera i hemmet. 

Bättre patientflöde

Patrik Olofsson är masterutbildad fysioterapeut och kollega med Angelica. Hans specialistområde är ortopedisk manuell terapi. Han har arbetat fram en flödesmodell för patienter med muskuloskeletala besvär eftersom tiden som en patient fick vänta på hjälp var alldeles för lång med flera onödiga vårdkontakter, ökade sjukskrivningsdagar och en ökad läkemedelsförbrukning.

– Vi har alltid jobbat så här och patienten bokades om mellan yrkesgrupperna med alldeles för långa väntetider som följd, säger han.  

För fyra år sedan började Patrik fundera på hur man skulle kunna göra väntetiden kortare och började skissa på en ny rutin som gick ut på att korta ner antalet besök vid hälsocentralen för patienten.

– Evidens är mitt ledord så jag läste och tittade på andra exempel i Sverige och kom på att det här behöver ju inte vara så himla avancerat.

Han fortsätter:

– Kortfattat handlar det om att när patienten ringer hälsocentralen och har ont i kroppen ska han i första hand bokas direkt till fysioterapeuten så vida det inte handlar om ett trauma, frakturmisstanke, barn under 12 år, sjukskrivning som är mer än 14 dagar eller är i behov av smärtlindring vid långvarig smärta som är mer än 90 dagar.

Minskade väntetider

Patrik berättar att fysioterapeuterna var tvungna att dagligen frigöra lediga tider för nybesök till patienterna, annars skulle belastningen öka på den övriga sjukvårdspersonalen. Den nya rutinen innebar också att all rehabiliteringspersonal, inte bara fysioterapeuterna, förskrev intyg och remisser vilket gjorde att majoriteten av patienterna inte alls var i behov av att träffa en läkare.

Hur har resultatet blivit sedan den nya rutinen infördes?

– I fjol implementerades det här på hälsocentralen och 2017 låg andelen läkartider med muskuloskeletala besvär på 28 procent. 2018 sjönk det till 18 procent och nu är vi nere på 12 procent, säger Patrik.

Forskning visar att när fysioterapeuter blir patientens första instans i vården, om man har besvär i rörelseapparaten, så blir tillfrisknandet snabbare. Det bidrar också till att sjukskrivningar och utskrivning av läkemedel minskar, vårdbesöken blir färre och det blir ett mindre antal specialist- och röntgenremisser.

Vilka framgångsfaktorer ser du bakom det här arbetet?

– Att man ska alltid göra en nulägesanalys och dagligen arbeta tillsammans mellan yrkesgrupperna. Vi har daglig läkarkonsultation och litar på varandras kompetens. Och sist men inte minst, glöm inte uppföljningen.

För patienten har den största vinsten blivit att de slipper många olika besök vid hälsocentralen.

– Vi jobbar för det som är bäst för patienten och inte det som är bäst för oss eller våran verksamhet, avslutar Angelica.

19 juni 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering