Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Vård i annat landsting/region

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Här hittar du information om vilka möjligheter du har att få vård i annat landsting eller region.

Akut vård

Om du plötsligt blir sjuk eller råkar ut för en olycka i Sverige har du alltid rätt att få vård på närmaste sjukvårdsenhet. Du betalar då den patientavgift som gäller i det landsting eller den region där du befinner dig och ditt hemlandsting/-region står för övriga kostnader.

Planerad vård

Det går också att få planerad vård i ett annat landsting/region än det du är folkbokförd i. Detta gäller till exempel om den vård du behöver inte finns i det egna landstinget eller regionen (sk riks- eller regionsjukvård). Då kommer du att remitteras till närmast sjukhus som har denna vård. Region Norrbotten står då för alla kostnader. Du kan också själv välja att få vård i ett annat landsting/region, se nedan.

Patientens möjlighet att välja öppen vård

Du har möjlighet att söka öppen offentligt finansierad vård på hälsocentral eller hos specialist på sjukhus/mottagning i hela landet. Med öppen vård menas att du inte behöver vara inneliggande på sjukhus. Du kan även söka sådan vård (t ex behandling) som inte finns i det egna landstinget/regionen. Ditt hemlandsting/din hemregion betalar vårdkostnaden. Du får själv betala patientavgift samt resa och uppehälle. Om du vill söka vård i ett landsting/region som har remisskrav (eller om du kommer från ett landsting/region som har remisskrav) krävs att du har en remiss från ditt hemlandsting/-region (i Norrbotten kallar vi detta valfrihetsremiss) eller annat landsting/region.

Patientens möjlighet att välja sluten vård

Du har möjlighet att söka sluten vård i andra landsting/regioner. Det kan t ex handla om en större operation som gör att du måste vara inneliggande på sjukhus. Du kan dock endast välja sådan vård och sådana behandlings-/operationsmetoder som finns i det egna landstinget/regionen.

Vårdbehovet ska vara fastställt av hemlandstinget/-regionen i förväg och remiss krävs (i Norrbotten kallar vi detta valfrihetsremiss). Ditt hemlandsting/-region betalar vårdkostnaden. Du får själv betala patientavgift samt resa och uppehälle.

Patientens möjlighet att välja medicinsk service

Om det är bedömt att du är i behov av medicinsk service, t ex röntgenundersökning eller labprover, har du möjlighet att välja att få detta utfört i annat landsting/region. Kravet är att en läkare, i ditt hemlandsting/-region eller i annat landsting/region, beställer denna tjänst (dvs. remiss krävs). Ditt hemlandsting/-region betalar vårdkostnaden. Du får själv betala patientavgift samt resa och uppehälle. 

17 januari 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering