Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Frågor och svar - oberoende av inhyrd personal

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Här har vi samlat ett antal frågor och svar för hur vi ska bli oberoende av inhyrd personal. Hittar du inte svaret på din fråga, kontakta oss gärna. Listan fylls på kontinuerligt.

Frågor och svar

Vad menas med att bli oberoende av inhyrd personal? 

Att vara oberoende av inhyrd personal innebär att hälso- och sjukvården har en stabil och varaktig bemanning med egna medarbetare. 

När kommer ni vara oberoende av inhyrd personal? 

Det är svårt att säga när vi kommer att vara helt oberoende. Målet är att göra det så snabbt vi kan utan att riskera patientsäkerheten. 

Hur ska ni bli oberoende av inhyrd personal?

Runt om i våra verksamheter pågår olika arbeten för att vi ska kunna bli oberoende av inhyrd personal. Det handlar bland annat om smartare arbetssätt, förbättringsarbeten och samarbeten mellan olika yrkeskategorier och verksamheter.

Hur tänker ni rekrytera fler medarbetare?

Vi har även gjort flera riktade insatser till våra medarbetare:

Specialistläkare

Vi tror på att det som är bra för patienten är bra för medarbetaren. Genom att förbättra patientens väg genom vården skapar vi även en bättre arbetsmiljö. 

Varför är ni beroende av inhyrd personal?

Det är av flera anledningar, bland annat pensionsavgångar som inte mötts upp med fler utbildningsplatser, bemanningsföretag erbjuder högre lön samt ett ökat vårdbehov.  

Kommer ni aldrig att ta in hyrpersonal? 

Vårt mål är att inte ta in inhyrd personal för att klara av vårt uppdrag. Det kommer även i framtiden finnas särskilda tillfällen då Region Norrbotten kommer att ta in hyrpersonal. 

Varför vill ni bli oberoende av inhyrd personal?

Anledningarna är flera till varför vi vill blir oberoende av inhyrd personal. Men det handlar i slutändan om att ge dig en god hälso- och sjukvård. 

Medborgaren – Att vara oberoende av inhyrd personal ger dig en tillgänglig, trygg och säker vård. Du får träffa samma vårdpersonal som känner till din livssituation.

Medarbetaren - Att vara oberoende av inhyrd personal skapar möjligheter för en bättre arbetsmiljö och möjligheten till en gemenskap med ”vi-känsla” och en trygghet att lära känna sina kollegor.

Ekonomi – Region Norrbotten har i uppdrag att använda skattepengar på ett ansvarsfullt sätt. En överanvändning av inhyrd personal kostar mycket. Det är pengar vi istället behöver använda till vård och egna medarbetare.  

Hur kommer patienter och personal att påverkas?

Satsningen för att bli oberoende av hyrpersonal är nödvändig och kommer att ge många positiva konsekvenser för hälso- och sjukvården på lång sikt. Men det innebär också att det kan bli tufft för delar av vården på kort sikt. Bland annat kan väntetiderna bli något längre och alla som arbetar i vården kommer att behöva kraftsamla och samarbeta på nya sätt.

Blir ni en attraktivare arbetsplats om ni blir oberoende av inhyrd personal? 

För det interna arbetet på våra arbetsplatser är det en fördel om det finns kontinuitet i personalgrupperna. Medarbetare som känner varandra har bättre förutsättningar för trivsel, ”vi-känsla” och en god arbetsmiljö. Kontinuitet är också nödvändigt för att kunna bedriva långsiktigt utvecklingsarbete där alla är med och bidrar till ökad kvalitet. Med ordinarie personal får fler möjlighet att arbeta på toppen av sin kompetens.

Gör ni inte detta för ekonomin? 

Huvudsyftet är att skapa mer trygg och kontinuerlig vård för patienter och en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare. Hyrpersonal är en dyr kostnad som har ökat de senaste åren. 

Kostnaden för hyrpersonal var under 2017 circa 300 miljoner kronor för Region Norrbotten. Pengar vi istället behöver till vård och våra medarbetare.

Vad händer om ni misslyckas med att bli oberoende av inhyrd personal?

Vid ett misslyckande kommer vi att fortsätta att ha:

  • En försämrad kvalitet och trygghet för dig som patient. 
  • Svårare att utveckla vården. 
  • Sämre arbetsmiljö .
  • Svårare att behålla medarbetare.
  • Svårare att rekrytera
  • Ökning av oönskade kostnader.

28 oktober 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering