Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Tillgängligt kulturliv

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Alla norrbottningar ska ha samma rätt av att ta del av kultur, genom möjlighet till eget skapande och genom möjlighet att ta del av konstnärligt skapande.

Region Norrbotten verkar för att alla i Norrbotten ska ha möjlighet att delta i verksamheter med kulturella förtecken och ta del av kulturupplevelser. Ett viktigt insatsområde för att möjliggöra detta är tillgänglighet till kultur för personer med funktionsnedsättning. Utgångspunkt är FNs konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som Sverige har antagit.

Det finns ett antal krav kopplade till bidrag som fördelas av Kulturrådet och för statliga bidrag som fördelas inom Kultursamverkansmodellen. Kraven gäller handlingsplaner för tillgänglighet, enkelt avhjälpta hinder, information om tillgänglighet och tillgänglig webb. Region Norrbotten har ett uppdrag att säkerställa att dessa krav uppfylls i arbetet med förverkligandet av funktionshinderpolitikens mål. 
Här kan du läsa om Kulturrådets krav för tillgänglighet. 

Mål tillgänglighet, Kulturplan för Norrbotten 2018-2021

  • Samtliga institutioner och organisationer med statligt stöd ska revidera framtagna tillgänglighetsplaner och vidareutveckla arbetet med tillgänglig webb, information om tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder.

Mallar och stöd

Starta tillgänglighetsarbetet
Tillgänglighetsplan
Tillgänglig information och kommunikation
Enkelt avhjälpta hinder

Exempel och inspiration

Tillgängligt kulturarv (Riksantikvarieämbetet)
Möten för alla (Nordens välfärdscentrum)
Information om tillgänglighet (Tekniska Museet)

Övriga länkar

Certifierade tillgänglighetskonsulter

28 juni 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Kontakt

Jennie Ignberg Eriksson

Telefon: 070-365 95 84
E-post: jennie.ignberg-eriksson@norrbotten.se