Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Miljoner i EU-stöd till utvecklingsprojekt i Norrbotten och Västerbotten

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2017-06-14
  •  Källa: Region Norrbotten
SFP Prioriteringsmöte 2017 Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland Högupplöst bild (2,31 MB)

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har vid sitt femte prioriteringsmöte för programperioden 2014-2020 prioriterat 13 olika projekt som tillsammans får cirka 50 miljoner kronor i EU-stöd. Den tidigare prioriterade satsningen på Piteå hamn omfattar ytterligare 65 miljoner kronor.

- De europeiska strukturfonderna är viktiga för utvecklingen i Övre Norrland och de bidrar till regionens tillväxt och attraktivitet. Det understryks även av en nyligen publicerad OECD-studie av strukturfondernas betydelse för utvecklingen av norra Sverige, säger Maria Stenberg strukturfondspartnerskapets ordförande.

Bland de innovationsdrivna projekten är det länsöverskridande projektet Intersective Innovation särskilt intressant då det lyfter fram innovation i skärningspunkter mellan branscher och är väl jämställdhetsintegrerat. Även projekt inom skogsindustrin prioriterades.

- Den stora satsningen är på bredbandsutbyggnad och insatser till ortsammanbindande nät i Pajala, Haparanda, Älvsbyn och Överkalix, säger Britta Flinkfeldt, ordförande för Norrbottens Kommuner. Det skapar förutsättningar för såväl företag, medborgare som samhällets utveckling och offentlig sektor.

Två projekt inom området övergång till koldioxidsnål ekonomi prioriterades. De ska resultera i utveckling av solel i kallt klimat med fokus på offentliga byggnader och bostäder och i att öka små- och medelstora företags investeringstakt i solel.

Strukturfondspartnerskapet beslutade även att prioritera projekt för hållbara transporter. För Norrbottens del innebär det medel för tillgänglighetsåtgärder vid Bodens resecentrum och en satsning på kombiterminalen vid Tuvåkra i Luleå. En förstudie för att utveckla Storumanterminalen i Västerbotten prioriterades också.

Strukturfondspartnerskapet har tidigare prioriterat infrastruktursatsningen på Piteå hamn med förlängd kaj, kajnära terminalytor, ny infartsväg, intermodal förbindelse kaj-järnvägsterminal. Nu har satsningen fått sitt godkännande av EU-kommissionen och beslutet kan verkställas.

Tillväxtverket kommer nu som förvaltande myndighet att fatta de formella besluten för varje projektägare

Kontaktperson

Namn: Anna Lindberg
Titel: Regional utvecklingsdirektör
Växel: 0920-28 40 00

14 juni 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering