Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

128 miljoner till regionens utveckling

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2018-05-29
  •  Källa: Region Norrbotten

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har prioriterat elva olika projekt som tillsammans får cirka 128,6 miljoner kronor i EU-stöd. Beslutet togs vid dagens prioriteringsmöte i Skellefteå. Totalt betyder det att Strukturfondspartnerskapet sedan 2015 fördelat över 1,2 miljarder kronor.

Bland projekten som syftar till att stärka företagens konkurrenskraft är det länsöverskridande fortsättningsprojektet Datacenter Innovation Region, som Luleå tekniska universitet ska driva. Projektet kommer att arbeta för att norra Sveriges attraktionskraft inom datacenter ska generera långsiktig innovationsförmåga genom att stärka utvecklingen av innovation inom företag kopplade till storskalig datahantering och datacenter.

– Utvecklingen inom datahantering och datacenter i regionen är stark. Attraktionskraften från utländskt kapital ökar och antalet förfrågningar till regionen om etableringar tilltar. Projektet gör det möjligt att bygga en långsiktig attraktionskraft, som inte bara vilar på våra naturliga förutsättningar som kyla och relativt billig och grön el. EU:s strukturfonder möjliggör för ytterligare tillväxt, konstaterar Maria Stenberg strukturfondspartnerskapets ordförande.

Sex av totalt elva projekt fokuserar på forskning och innovation. De kommer exempelvis att fokusera på en ökad effektivisering genom att tekniska och digitala kompetenser nyttjas i processerna och att nyttja kunskapen inom jämställdhet för att öka konkurrenskraften inom IT-sektorn.

– Kopplingen mellan behoven i regionens näringsliv och akademins förmåga till lösningar vet vi kommer att ge resultat. Det känns väldigt bra att partnerskapet prioriterat projekt med en tydlig samverkan inom regionen, säger David Sundström, näringslivschef inom Region Norrbotten.

Tillväxtverket kommer nu som förvaltande myndighet att fatta de formella besluten för varje projektägare.

Fakta: Strukturfondpartnerskapet

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland är ett av åtta partnerskap i Sverige. Partnerskapet ska underlätta för gemensamma nationella och regionala prioriteringar mellan regional utvecklingspolitik, arbetsmarknadspolitik och EU:s sammanhållningspolitik.

Partnerskapet har till uppgift att prioritera bland godkända ansökningar till det regionala strukturfondsprogrammet och socialfondsprogrammet. Övre Norrland omfattar Norrbottens och Västerbottens län och EU-medlen omfattar minst två miljarder kronor för programperioden 2014-2020. Regionrådet Maria Stenberg är ordförande i Strukturfondspartnerskapet för programperioden 2014–2020.

Kontaktperson

Namn: David Sundström
Titel: Näringslivschef
Växel: 0920-28 40 00

30 maj 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering