Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Hållbar utveckling i Arktis – tema för Norrbotten i Almedalen

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2018-06-04
  •  Källa: Region Norrbotten

Region Norrbotten samordnar ett gemensamt norrbottensprogram i tre dagar under Almedalsveckan i Visby. Nu presenterar vi ett fullspäckat program där vi fyller Norrbottensarenan med seminarier och aktiviteter.

Norrbotten i Almedalen 2018
Region Norrbotten har bjudit in länets aktörer att mot en lägre kostnad hyra in sig för olika typer av arrangemang i Norrbottensarenan.

Temat Hållbar utveckling i Arktis utgår från den politiska plattformen som Region Norrbotten och Norrbotten kommuner ställt sig bakom i Tillväxtberedningen. Plattformen lyfter bland annat fram att hållbarhet och arktisk medvetenhet ger industrin global konkurrenskraft och Norrbottens roll är betydelsefull i Arktis.

- Vi är glada över att intresset för att arrangera i Norrbottensarenan är så stort. Vi har arrangörer från både länets kommuner, universitet och från näringslivet i Norrbotten. Det ger oss en stark röst men även ett sätt att stärka relationerna oss emellan, säger Maria Stenberg (S), ordförande i regionstyrelsen för Region Norrbotten.

Region Norrbotten arrangerar också själva seminarium om bland annat jämställdhet i näringslivet, som utgår från frågeställningen hur tillväxt och jämställdhet hör ihop?

- Vi har arbetat med jämställdhet i företag på ett unikt sätt i Norrbotten, som vi vill lyfta fram. Det finns ett stort förändringspotential i att arbeta med arbetsgivare i det lokala näringslivet och insikten om att det är där jämställdheten görs, säger Anders Öberg (S), regionråd vid Region Norrbotten.

Hållbar utveckling utgår från miljömässig, social och kulturell hållbarhet där de ekonomiska förutsättningarna är ett medel.

- Vi är beroende av infrastruktur och hållbara transporter är en prioriterad fråga för vårt näringsliv i Norrbotten. Många av våra seminarier sätter fokus på just transporter som är en viktig förutsättning för vår överlevnad i länet, säger Glenn Berggård (V), regionråd.

Norrbotten har med arktisk natur och klimat stora utvecklingsmöjligheter att skapa en attraktiv och kreativ livsmiljö. Samisk kultur och näring är en del av det unika i Norrbottens utveckling.

- Vi vill lyfta samers hälsa på agendan och på så sätt förbättra vår kulturförståelse inom vården. Det är en nationell angelägenhet och därför viktig fråga att lyfta på ett nationellt plan – såsom Almedalen, säger Agneta Granström (MP), regionråd.

Om projektet Norrbotten i Almedalen

Ett enigt Regionutvecklingsutskott beslutade i oktober 2017 att finansiera det tvååriga projektet ”Norrbotten i Almedalen” med 3,1 miljoner kronor, där hälften av summan består av regionala utvecklingsmedel och hälften av statliga medel. Projektet syftar till att:

  • Region Norrbotten får genomslag för sin påverkan i nationella beslutsprocesser som är avgörande för länets utveckling
  • Region Norrbotten samlar länets stora aktörer till ett gemensamt påverkansarbete och stärker relationerna mellan aktörerna vilket ger ökad kraft i påverkansarbetet.
  • Region Norrbotten ger stöd till andra aktörer i Norrbotten som vill delta i Almedalen, bland annat genom att tillhandahålla lokal och projektledning.
  • Ett samordnat deltagande ger ett effektivare resursutnyttjande och dessutom kan aktörerna ge draghjälp åt varandra.  

Riksdagspartierna är huvudarrangör och Region Gotland står som värd för Almedalsveckan som alltid pågår från söndag vecka 26 till och med söndag vecka 27. 

Länk till fullständigt program: http://www.norrbotten.se/almedalsprogram

Kontakt

Maria Stenberg
Regionstyrelsens ordförande
070- 222 18 06

Kontaktperson

Namn: Anders Öberg (S)
Titel: Regionråd
Växel: 0920-28 40 00

Namn: Agneta Granström (MP)
Titel: Regionråd
Växel: 0920-28 40 00

Namn: Glenn Berggård (V)
Titel: Regionråd
Växel: 0920-28 40 00

4 juni 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering