Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Norra Sverige i skarpt förhandlingsläge med EU

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2018-02-22
  •  Källa: Region Norrbotten

Den tjugofjärde upplagan av Europaforum Norra Sverige (EFNS) har avslutats med att Jämtland Härjedalen, Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland antagit sex gemensamma politiska positionsdokument kopplat till aktuell EU-politik. Positionerna slår bland annat fast norra Sveriges hållning i frågor om sammanhållningspolitik, EU-medel för transportvägar och forskning.

– Det är skarpt läge att påverka EU den här våren. Förhandlingarna med medlemsländerna om framtida EU-finansiering inleds nu och där måste vi lyfta fram och driva norra Sveriges intressen. Bland annat riskerar vi att gå miste om enorma summor kopplat till den europeiska sammanhållningspolitiken, vilket skulle ha stora konsekvenser för tillväxt och jobbskapande i norr , säger Maria Stenberg (S), ordförande för Region Norrbottens styrelse. 

De antagna positionerna är

Europaforum Norra Sveriges synpunkter om EU:s framtida transportpolitik

Positionen speglar EFNS synpunkter om pågående revidering av CEF-förordningen för tidperioden 2021–2027 samt reflektioner om utveckling av TEN-T-systemet utifrån behov och förutsättningar i norra Sverige.

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på EU:s ramprogram för forskning och innovation (FP9)

EFNS har sammanställt de förslag man framfört i samband med programmet för Horizon 2020 (EU:s hittills största forsknings- och innovationsprogram med nästan 80 miljarder euro i finansiering mellan 2014–2020) och fört över dessa på EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation som omfattar perioden 2021–2029. I positioner berörs frågorna big data, biobanker, processindustriell automation, bioekonomi/energi, smart cities och smart regions, vindkraft och urfolksforskning. 

Europaforum Norra Sveriges syn på en framtidsinriktad utvecklingspolitik med regionalt fokus (sammanhållningspolitiken)

Sammanhållningspolitiken är viktig för utvecklingen i EFNS regioner som vill ge en samlad syn på framtidens sammanhållningspolitik. Norra Sverige har utmaningar med en glesbefolkad och klimatutsatt geografi. Samtidigt levererar regionen stora mervärden till Europa. EU:s stöd är en viktig grund för EFNS-regionernas förmåga ligga i framkant på många områden. 

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på Aktivt och Hälsosamt Åldrande inom ramen för FP 9

EFNS-regionen delar den globala demografiska utmaningen där en allt högre andel äldre i glesbygd skapar behov av omfattande förändringar för hälso- och sjukvården. Demografiutmaningen ger även behov av innovationer, produkter och tjänster för ett aktivt, hälsosamt åldrande och silverekonomin. 

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på internationell samverkan inom ramen för FP 9

EFNS stödjer EU:s nuvarande prioriteringar för internationell samverkan inom ramen för Horizon 2020 men vill inom FP 9 se ett bredare fokus för samverkan. Detta med exempelvis globala glesbygdsregioner för utveckling och tillväxt, då inom många samordnade områden och utlysningar för forskning, innovation och kommersialisering. 

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på livsmedel inom ramen för FP 9

EFNS vill öka produktion och export av livsmedel från den norra regionen. Norra Sverige har ett stort utbud av livsmedelsprodukter som kommer från ren natur, har hälsoprofil, hållbara produktionsmetoder och hög kvalité. Produktionerna genomförs ofta i små kvantiteter och har låg export. En samordnad EU strategi i samverkan med t.ex. Enterprise Europe och relevanta utlysningar inom FP 9 kan bidra till förutsättningar för ökad produktion och export.

Alla positionerna i sin helhet med konkreta förslag

Vad händer nu? 

De antagna positionerna kommer nu kommuniceras och drivas mot regering, departement, EU-parlamentariker, EU-kommissionen och berörda instanser på EU-nivå.

Det är EFNS

EFNS är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden där den berör norra Sverige. Vid de tillfällen då EFNS arrangeras antas positioner där de fyra nordligaste länen ska enas om gemensamma målsättningar och linjer i EU-politiken. Under den 24:e konferensen som hållits i Sollefteå i två dagar har forumet enats om sex gemensamma positioner. Närmare 200 politiker och tjänstemän från de fyra nordligaste länen deltog vid forumet och vid antagandet av positionerna.

Kontaktperson

Namn: Maria Stenberg
Titel: Regionstyrelsens ordförande (S)
Växel: 0920-28 40 00

22 februari 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering