Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Positiv dag för Norrbottens utveckling

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2018-06-04
  •  Källa: Region Norrbotten

Idag har regeringen presenterat den nationella planen för infrastruktur för 2018–2029. I Norrbotten kommer många viktiga investeringar att genomföras, bland annat påbörjandet av byggandet av Norrbotinabanan, muddringen av Luleå hamn (Malmporten) och investeringar och reinvesteringar på Malmbanan.

– Norrbotten lider av att den här infrastrukturen inte redan är byggd eller har tillfredställande kapacitet. Att dessa satsningar nu finns med känns avgörande på många sätt för länets framtida utveckling, säger Patrik Wallgren, samhällsplaneringschef inom Region Norrbotten.

Att få med dessa projekt i den nationella planen bygger på ett långsiktigt arbete där många aktörer är iblandade. När det gäller Norrbotinabanan har det under många år arbetas hårt från bland annat Norrbotniabanegruppen, Region Norrbotten, Länsstyrelserna i Norr och Västerbotten, berörda kommuner (Umeå, Skellefteå, Piteå och Luleå), Norrbotinabanan AB och länens näringsliv för att den ska byggas.

– Det är ett riktigt lagspel där det är väldigt tydligt att länens företag och medborgare kommer att gynnas av att få denna länk i transportsystemet på plats. Arbetsmarknadsregionen utvidgas och många företag får bättre förutsättningar att utveckla sin konkurrenskraft med en grön miljöprofil. Vi vet också att väl fungerande kommunikationer är en nyckel för en regions möjlighet till tillväxt och utveckling, säger Patrik Wallgren.

Malmporten och Malmbanan skapar också bättre förutsättningar för Norrbottens näringsliv att få ut gods och produkter i världen men gör det också enklare för länet att importera produkter med sjöfart.

På vägnätet kommer E4 från Umeå till Haparanda att få trafiksäkerhetshöjande insatser på olika delsträckor och detsamma gäller för flera delar av E10:an.

– Det är länge sedan Norrbotten har prioriterats så starkt i en nationell plan för infrastruktursatsningar och det är oerhört glädjande att många viktiga investeringar och reinvesteringar görs för att stärka den arktiska delen av Europa. Nuvarande regering har varit lyhörd för våra regioners röster, säger Maria Stenberg, regionstyrelsens ordförande.

Regeringen har också begärt att EU ska förlänga en av de nio stomnätskorridorerna, Scanmed. Den slutar idag i Stockholm men nu ligger en ansökan på kommissionens bord att förlänga den ända upp till Haparanda–Torneå och Narvik.

Region Norrbotten kommer att fortsätta vara en aktiv aktör för infrastrukturarbetet i länet och även om det nu har tagits ett historiskt beslut fortsätter lagarbete i länet framöver.

Kontaktperson

Namn: Maria Stenberg
Titel: Regionstyrelsens ordförande
Växel: 0920-28 40 00

Namn: Patrik Wallgren
Titel: Samhällsplaneringschef, Region Norrbotten
Växel: 0920-28 40 004 juni 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering