Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Så påverkar testnäringen Norrbotten

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2018-06-20
  •  Källa: Region Norrbotten

Idag har det gått nästan 50 år sedan bil- och komponenttestverksamheten först kom till Norrbotten. Nu presenteras en utredning som visar att det finns ett antal regionala starka anledningar till att testindustrin finns just här.

Det subarktiska klimatet i inlandet, kombinerat med Norrbottens stora landytor i förhållande till befolkningsmängd är några av de faktorer som lyfts upp som viktigast. Men konkurrensen är stor och kommer främst från norra Finland men även från mer avlägsna regioner i Kina, Japan, USA och även på södra halvklotet i form av Nya Zeeland.

Idag offentliggörs en rapport som forskare vid Luleå tekniska universitet har gjort på uppdrag av Region Norrbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten. Rapporten visar att det finns 16 bolag som arbetar med testnäring i Norrbotten. Totalt sysselsätter de 227 personer, de flesta är verksamma under högsäsongen under vintern. Antalet personer som jobbar inom testnäringen ökar. Mellan 2007 och 2016 ökade antalet anställda med 72 procent. Under samma tidsperiod har omsättningen för bolagen ökat från 200 miljoner kronor till 450 miljoner kronor.

Det finns också starka kopplingar mellan testnäring och övrigt näringsliv i de kommuner där testerna görs.

– Testnäringen har en betydande effekt på både hotellnäringen och dagligvaruhandeln. Ett stort antal internationella kunder vistas i testkommunerna under vintersäsongen och de behöver både boende, mat och annan service, säger Maria Stenberg, regionstyrelsens ordförande.

Testverksamheten utgör en viktig ekonomisk aktivitet i länet. Rapporten pekar på att testverksamheten ger betydande indirekta effekter. Flera av inlandskommunerna får tillskott till sin bruttoregionalprodukt genom testnäringsverksamhet.

– Länets unika förutsättningar gör att näringen har mycket goda möjligheter att växa genom de tester som bedrivs och även inom nya möjliga testområden, säger landshövding Björn O. Nilsson.

De mest kända av testverksamheterna är bil- och komponenttesterna. Det finns dock ett flera andra områden som utvecklats som testnäringar inom regionen.

– När det skapas synergier mellan olika testverksamheter kan det leda till nya etableringar i regionen, säger Erik Höglund, prorektor vid Luleå tekniska universitet. 

Fakta om rapporten

Rapporten Bil- och komponenttester i Norrbotten: Regionala effekter utgör en studie om hur bil- och komponenttestnäringen bidrar till Norrbottens utveckling, samt ger en ökad kunskap om näringen och vilka utmaningar som finns. Rapporten är en del av projektet Regional förnyelse, som finansierats av Region Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Luleå tekniska universitet. Målsättningen med studien är att öka förståelsen för testnäringen och skapa ett underlag till det regionala utvecklingsarbetet. Syftet är att skapa ett diskussionsunderlag som kan vara till nytta för framtida utveckling av regionala strategier och handling.

Kontaktperson

Namn: Maria Stenberg
Titel: Regionstyrelsens ordförande
Växel: 0920-28 40 00

Namn: Björn O. Nilsson
Titel: Landshövding
Växel: 0920-28 40 00

Namn: Erik Höglund
Titel: Prorektor, Luleå tekniska universitet
Växel: 0920-28 40 00

19 juni 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Sakkunnig tjänsteman:
Per-Erik Andersson
Strateg
070-383 42 81

Rapportens författare:

Thomas Ejdemo
Luleå tekniska universitet
0920-49 31 59

Daniel Örtkvist
Luleå tekniska universitet
0920-49 22 82