Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Nytt tåg ska stärka det hållbara resandet

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2019-10-03
  •  Källa: Region Norrbotten
Norrtåg Snart kan ytterligare ett tåg trafikera pendeltågstrafiken i Norrbotten.

Norrtåg AB kommer att utöka sin fordonsflotta med tre tåg. Region Norrbottens styrelse lämnade i dag ett förslag till fullmäktige som syftar till att ett av dessa tåg ska stärka kollektivtrafiken i länet.

En utökad fordonsflotta i Norrbotten innebär en utveckling av kollektivtrafiken i länet, mot ett mer hållbart resande. Det bidrar till det nationella målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2045.

– Att vi nu disponerar fler tåg gör att vi får bättre förutsättningar att knyta ihop länet, dessutom på ett klimatvänligt sätt. Det behövs i ett län med så stora avstånd som vi har i Norrbotten, säger regionrådet Nils-Olov Lindfors.

Utvecklingen av pendeltågstrafik i Norrbotten stämmer överens med den regionala utvecklingsstrategin där gränsöverskridande trafik mot Finland prioriteras.

–  På kort sikt innebär det här att Norrtåg får ytterligare ett fordon till tågtrafiken i Norrbotten. Det blir en utökad reservkapacitet vid trafikstörningar. På lång sikt skapas förutsättningar för den framtida pendeltågstrafiken Luleå-Haparanda, säger Anna Lindberg, regional utvecklingsdirektör.

Norrtåg finansieras av fyra nordligaste regionerna Norrbotten, Västerbotten, Jämtland-Härjedalen och Västernorrland. Tågen hyrs av AB Transitio, ett bolag som ägs av regioner och kollektivtrafikmyndigheter.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att Region Norrbotten tecknar avtal om övertagande av ansvar för spårfordon, ingår hyresavtal med AB Transitio samt övertar borgensåtagandet för ett tåg av typen X52 Regina, motsvarande 49,4 miljoner kr. Planerad leverans av tåget är vecka 47.

Pressbilder

Nils-Olov Lindfors

Högupplöst bild på Nils-Olov Lindfors.

Anna Lindberg, regional utvecklingsdirektör

Högupplöst bild på Anna Lindberg.

Kontaktperson

Namn: Nils-Olov Lindfors (C)
Titel: Regionråd
Växel: 0920-28 40 00

Namn: Anna Lindberg
Titel: Regional utvecklingsdirektör
Växel: 0920-28 40 003 oktober 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering