Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

118 miljoner till Norrbottens och Västerbottens utveckling

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2020-05-27
  •  Källa: Region Norrbotten
Fiberdragning Snabbt bredband och stabila mobila tjänster är ett krav för att övre Norrland ska kunna fortsätta med det moderna samhällsbygget. Högupplöst bild (1,53 MB)

Bredband, minskat digitalt utanförskap och säkrad undersköterskekompetens – det är exempel på projekt som tillsammans får dela på cirka 118 miljoner kronor i EU-stöd. Beslutet togs vid dagens prioriteringsmöte för strukturfondpartnerskapet för övre Norrland.

Strukturfondspartnerskapet har sedan 2015 prioriterat över 2 miljarder kronor.

Digitalisering är en av de stora förändringskrafterna i Norrbotten och pandemin har skyndat på utvecklingen. För att digitaliseringen ska kunna stötta företag i att arbeta på nya sätt krävs bredband, därför har sju antal bredbandsprojekt prioriterats.

– Övre Norrland måste ha tillgång till infrastruktur som medger snabbt bredband och stabila mobila tjänster. För ett modernt samhällsbygge och digitalisering är infrastruktur en förutsättning, konstaterar Helena Öhlund, strukturfondspartnerskapets ordförande.

Det är även av stor vikt att minska riskerna för digitalt utanförskap hos äldre invånare och bidra till en ökad möjlighet till sociala kontakter, en meningsfull tillvaro och delaktighet i samhället. Därför har projektet DioD Digital och Delaktig prioriterats. Projektet ska skapa en säker digital plattform där digitala tjänster samlas och paketeras utifrån äldres individuella behov.

På lång sikt behöver företagen i övre Norrland bygga upp kompetens inom automation och robotisering. Detta förväntas öka konkurrenskraften och lönsamheten hos företagen. Därför har strukturfondpartnerskapet prioriterat DARIS - Design av automation och robotisering i industriella SMF.

Inom socialförvaltningen i den offentliga sektorn finns ett stort behov av att långsiktigt se till att anställd personal har rätt kompetens. Därför har projektet Validering undersköterska prioriterats. Projektet ska bygga en hållbar struktur för validering och kompetensutveckling inom socialförvaltningen. En viktig del i arbetet är att utbilda valideringshandledare/medbedömare inom organisationen.

– Företagens och offentlig sektors möjlighet att säkra sin kompetensförsörjning är en förutsättning för deras fortsatta överlevnad och lönsamhet. Det är ett måste för ett starkt näringsliv och en väl fungerande offentlig sektor, säger Monica Lejon, näringslivschef inom Region Norrbotten.

Beslut prioritering av ansökningar till ERUF

Beslut prioritering av ansökningar till ESF

Så funkar Strukturfondpartnerskapet

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland är ett av åtta partnerskap i Sverige. Partnerskapet ska underlätta för gemensamma nationella och regionala prioriteringar mellan regional utvecklingspolitik, arbetsmarknadspolitik och EU:s sammanhållningspolitik.

Partnerskapet har till uppgift att prioritera bland godkända ansökningar till det regionala strukturfondsprogrammet och socialfondsprogrammet. Övre Norrland omfattar Norrbottens och Västerbottens län och EU-medlen omfattar minst två miljarder kronor för programperioden 2014-2020. Helena Öhlund är ordförande i Strukturfondspartnerskapet för programperioden 2014–2020.

Efter att partnerskapet gjort sina prioriteringar kommer Tillväxtverket och ESF-rådet som förvaltande myndigheter att fatta de formella besluten för varje projektägare.

Kontaktperson

Namn: Monica Lejon
Titel: Näringslivschef
Växel: 0920-28 40 00

27 maj 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering