Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

20 miljoner till övre Norrlands hållbara utveckling

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2020-12-03
  •  Källa: Region Norrbotten

Arbetsintegrerande sociala företag och insatser riktade till personer långt ifrån arbetsmarknaden är exempel på projekt som får dela på 19,8 miljoner kronor i EU-stöd. Beslutet togs vid dagens prioriteringsmöte för strukturfondpartnerskapet för övre Norrland.

Norrbotten har, liksom övriga Sverige, en trögrörlig arbetsmarknad där arbetsgivare inte får tag på rätt kompetens samtidigt som det kan vara svårt med nytt inträde på arbetsmarknaden för vissa grupper.  Det finns risk för ett ökat utanförskap och den strukturella arbetslösheten kan komma att öka efter pandemin. De grupper som är arbetsföra men inte förvärvsarbetar i dagsläget blir extra kännbart i en region i stort behov av arbetskraft.

En digitalisering av i stort sett alla varor, tjänster och relationer för även med sig att den enskilde arbetslöse är i behov av ett mer individuellt stöd för att klara av de digitala myndighetskontakterna.

De insatser som har beslutats om ska bidra till att utveckla samverkan och stärka kontakterna mellan arbetsgivare och individerna som idag har en lång resa framför sig för att åter ta en plats på arbetsmarknaden.

– Personer långt ifrån arbete eller utbildning får nu en bättre möjlighet att komma in på arbetsmarknaden eller skapa sig ett arbete, konstaterar Helena Öhlund, strukturfondspartnerskapets ordförande. 

De prioriterade projekten ska bidra till att personer som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden ska komma ut i arbete, utbildning eller närma sig arbetsmarknaden. Insatserna ska även bidra till att stärka möjligheten att starta arbetsintegrerande sociala företag och verksamheter i samverkan.

– Socialt företagande kan vara en väg in i arbete utifrån personens egna förutsättningar, säger Monica Lejon, näringslivschef inom Region Norrbotten.

Fakta: Strukturfondpartnerskapet

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland är ett av åtta partnerskap i Sverige. Partnerskapet ska underlätta för gemensamma nationella och regionala prioriteringar mellan regional utvecklingspolitik, arbetsmarknadspolitik och EU:s sammanhållningspolitik.

Partnerskapet har till uppgift att prioritera bland godkända ansökningar till det regionala strukturfondsprogrammet och socialfondsprogrammet. Övre Norrland omfattar Norrbottens och Västerbottens län och EU-medlen omfattar ca två miljarder kronor för programperioden 2014-2020. Helena Öhlund är ordförande i Strukturfondspartnerskapet för programperioden 2014–2020.

Efter att partnerskapet gjort sina prioriteringar kommer ESF-rådet som förvaltande myndighet att fatta de formella besluten för projektägarna.

Kontaktperson

Namn: Monica Lejon
Titel: Näringslivschef, Region Norrbotten
Växel: 0920-28 40 00

Namn: Kenneth Sjaunja
Titel: Huvudsekreterare Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland
Växel: 0920-28 40 003 december 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering