Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Elnätets begränsningar kan bromsa kommunernas utveckling

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2021-07-05
  •  Källa: Region Norrbotten
Kraftledning Hur god kapacitet elnätet har kan vara avgörande för om en kommun kan locka till sig företag som vill göra nyetableringar.

Den gröna samhällsomställningen är en fantastisk möjlighet för Norrbotten, med stora investeringar på väg. Men vissa kommuner har inte förutsättningar att hoppa på tåget. En ny rapport från Region Norrbotten visar hur elnätets kapacitet skiljer sig kraftigt åt inom länet. – Elförsörjningen är av central betydelse för hållbar tillväxt. Region Norrbotten är berett att axla ansvaret att driva arbetet framåt, säger regionrådet Nils-Olov Lindfors (C).

I höstas fick Region Norrbottens rapport om framtidens kraftigt ökade elförbrukning i Norrbotten stor uppmärksamhet. Södra Sverige skulle inte kunna räkna med att få sin el från norra Norrland.

Sedan dess har strålkastarljuset riktats allt mer mot begränsningarna i elnätet och hur det kan påverka nyindustrialiseringen. Nu kommer Region Norrbotten med en ny rapport som belyser vilka hinder och möjligheter elnätet har för kommunernas utveckling. Det visar sig att de skiljer sig kraftigt åt från kommun till kommun.

Det finns platser i Norrbotten som har särskilt goda förutsättningar. I hela Sverige finns få ställen som har infrastruktur för mycket höga effektbehov, som den storskaliga vätgastillverkning som HYBRIT och H2GS planerar för. Kapaciteten finns i Svartbyn utanför Boden och i Porjusområdet, men även där krävs förstärkningar av stamnätet för att möta efterfrågan.

I andra änden av skalan finns Överkalix, Övertorneå och Haparanda. Kommunerna har den minsta tillgängliga effekten i Norrbotten. Dessa kommuner upplever att förutsättningarna gör det svårt att attrahera nya större etableringar. Eftersom det tar många år från idé till färdig elnätsledning är kommuner med sämre kapacitet är mindre attraktiva för företag som vill etablera sig i Norrbotten.

Tillgången till fossilfri energi är alltså en viktig konkurrensfördel för aktörer inom länet. De långa ledtiderna utgör dock en stor utmaning. Både elnät och elproduktion behöver byggas ut för att eltillgång inte ska vara ett hinder för utveckling.

- De behov vi ser framför oss är av historisk dignitet. Elektrifieringen av industrin kräver insatser på en helt ny nivå där alla bidrar, säger regionrådet Nils-Olov Lindfors.

Bland annat finns ett behov av att utveckla samarbetet mellan näringsliv, kommuner, regionala aktörer och elnätsbolag. Elnätet korsar kommungränser och en kommuns effektuttag kan påverka grannkommunen. Det behövs därför en samordnad planering.

Region Norrbotten har ansvaret för regional utveckling och är redo att driva arbetet med elnätsinfrastrukturen framåt. I rapporten föreslås att Region Norrbotten verkar för att: 

  • Öka samverkan mellan region, kommuner och elnätsbolag
  • Förkorta ledtider för utbyggnad av elnäten
  • Planering och utbyggnad av elnäten blir mer proaktiv

– En snabb och effektiv tillståndsprocess måste prioriteras om elektrifieringen ska lyckas. En viktig del i det är att vi gemensamt bygger långsiktiga och trovärdiga prognoser för framtidens elbehov, säger Nils-Olov Lindfors.

Kontaktperson

Namn: Nils-Olov Lindfors (C)
Titel: Regionråd
Växel: 0920-28 40 00

5 juli 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering