Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Region Norrbotten: ”Bygg klart bottniska korridoren”

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2021-01-26
  •  Källa: Region Norrbotten

Järnvägsnätet måste prioriteras och utvecklas för att Sverige ska kunna bli det första fossilfria välfärdssamhället. Därför tycker Region Norrbotten att Botniska korridoren ska byggas klart. Det fastslog Regionala utvecklingsnämnden i ett remissvar idag.

Trafikverket har föreslagit hur transportinfrastrukturen ska utvecklas de närmsta 12-16 åren. Nu vill Region Norrbotten att Trafikverket ska ta hänsyn till den nyindustrialisering som sker i norra Sverige och de ökande volymer gods som produceras här.

– Det görs stora investeringar i norra Sverige för att möta den nya teknikutvecklingen. Vi ser att transportsystemet är en viktig del i den utvecklingen och där behöver vi möta behoven, säger Tomas Vedestig, ordförande för Regionala utvecklingsnämnden.

Om väg- och järnvägsnätet inte prioriteras finns risk för att funktionaliteten försämras. Region Norrbotten vill att planeringen för att bygga Norrbotniabanan i sin helhet ska intensifieras. Det skulle möta Norrbottens efterfrågan på godstransporter och regional tågtrafik.

– Hela Sverige ska ha järnväg där transporter kan gå i 250 km/h. Det tycker vi bör vara målbilden, säger Nils-Olov Lindfors.

Fakta: Botniska korridoren och Norrbotniabanan

  • Botniska korridoren är ett samarbete mellan de sju nordligaste regionerna. Samarbetet ska stärka transportinfrastrukturen och förbindelserna mellan norra och mellersta Sverige och övriga Europa.
  • Botniska korridoren omfattar en kustnära järnvägssträckning, där en del sträckor är färdiga och andra under planering.
  • Norrbotniabanan är en del av Botniska korridoren som inte är färdigbyggd ännu.
  • Norrbotniabanan är en kustnära järnvägssträckning som planeras gå mellan Umeå och Luleå.

 

Kontaktperson

Namn: Tomas Vedestig
Titel: Ordförande, Regionala utvecklingsnämnden
Växel: 0920-28 40 00

Namn: Nils-Olov Lindfors
Titel: Regionråd
Växel: 0920-28 40 0026 januari 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering