Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

samiska flaggan

Samers hälsa

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Regionerna Norrbotten, Västerbotten och Jämtland/Härjedalen har tillsammans med Sametinget beviljats projektmedel från Socialdepartementet för att inrätta ett kunskapsnätverk om samisk hälsa. Nu är arbetet i full gång med det länsövergripande arbetet.

Nätverket för samisk hälsa vill undersöka hur regionerna i norr kan öka sina samiska språk- och kulturkompetenser, för att göra hälso- och sjukvården mer likvärdig. Samernas åsikter är viktiga i det arbetet. Därför har bland annat en enkät har genomförts.

Läs mer om enkätresultatet här.(Pressmeddelande)

Slutrapport från webbenkäten (Pdf).

Målet är att ta fram en gemensam hälsostrategi som innebär ökad tillgång till språk- och kulturanpassade hälso- och sjukvårdstjänster för samer.

Bakgrunden är bland annat den knapphändiga forskningen om samers hälsa och livssituation.

Definition av urfolk och samer

Lågt förtroende

  • Forskning visar att samer har lägre förtroende för sjukvården jämfört med andra.
  • Renskötarna har ett både fysiskt och psykiskt tungt arbete, de är den yrkesgrupp som är mest olycksdrabbad i Sverige. De söker inte vård i lika hög grad som andra svenskar.
  • Unga samer upplever mer oro, bekymmer och stress jämfört med andra unga svenskar

Unga män samtalar om att vara ung man i ett svenskt och samiskt samhälle

Kunskapsnätverket har som uppdrag att utveckla hälso- och sjukvården utifrån ett samiskt perspektiv, har under 2018 satt upp ett antal mål.

Tillvarata kompetens

Det första är att etablera samisk hälsa på den politiska agendan och i den kliniska verksamheten. Det andra är att utveckla ett personalnätverk som tillvaratar samisk kultur- och språkkompetens. Mål tre handlar om att ta fram en hälsostrategi och tjänsteutveckling och mål fyra innebär att konkretisera kunskapsnätverket och hitta former för ett framtida kunskapscentrum.

– Vi vill tillvara ta och samordna den samiska kompetens som finns och arbeta fram strategi och tjänster som bättre överensstämmer med samers behov.

Engagemang finns

En utmaning för kunskapsnätverket är att bättre nå ut med kunskap om samers hälsa och samisk kultur till både sjukvårdspersonal och politiker. Men även finna former för att kunna stämma av att vi satsar på rätt frågor och att vi gör det på rätt sätt.

– Styrkan är att det redan finns både ett intresse och engagemang om samers hälsa både bland sjukvårdsledning och många anställda. Frågorna har diskuterats en tid och tagits på allvar och det banar väg för det som kunskapsnätverket arbetar för.

6 maj 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Hitta sjukhus

Hitta folktandvård

Hitta klinik

Mer på andra
webbplatser:

Kontakt

Risten Utsi, länskoordinator i Norrbotten
E-post: risten.a.utsi@norrbotten.se
Tel: 0971-444 18

Inga Kuoljok, länskoordinator för samiskt resurscenter
Tel: 0971-444 15